ต้องการรับบริจาค : ร่วมสมทบสร้างรั้วโรงเรียน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
13/06/2554
  
โรงเรียนบ้านนาสิงห์เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมสร้างรั้วโรงเรียน
โดยร่วมสมทบช่องละ 1,500 บาทต่อช่อง
นายวัฒนา ภูด่านวัว 0807468908