ต้องการบริจาค : เปิดรับบริจาคเพื่อเผยแพร่เรื่องราวของท่านนบี

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
30/06/2554
  
รับบริจาคเพื่อพิมพ์เอกสารเรื่อง มูฮัมหมัด (ซอลลอลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) คือผู้นำชาวโลกท่านสามารถมีส่วนร่วมในการโต้ตอบการกระทำของสื่อตะวันตกบริจาคได้ที่ห้องส่งของสถานีวิทยุคลื่นคนรักษ์ อัล-กรุอาน

ณ มัสยิดอาบูบักรต.ควนสตอ อ. ควนโดน จ.สตูล 91160

หรือท่านที่ไมสามารถมาที่สถานีได้ ก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 074-795205 และ 074-795207
074-795205 และ 074-795207 074-795205 และ 074-795207