ต้องการรับบริจาค : เสื้อผ้านักเรียน , อุปกรณ์การเรียน , อุปกร์กีฬา

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
19/09/2554
  
เนื่องด้วยโรงเรียนวัดโขดหอยฯเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตชนบท ซึ่งยังขาดปัจจัยในการพัฒนาโรงเรียน และนักเรียนมีฐานะยากจน ต้องการผู้มีจิตศรัทธราร่วมบริจาคเงิน สิ่งของเพื่อนักเรียนที่ยากจน
คุณอาภากร มงคลสุข 084-5793752