ต้องการรับบริจาค : สนามเด็กเล่น

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
11/10/2554
  
โรงเรียนบ้านได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลมาตั้งแต่ปี2550 แต่เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ จึงทำให้ยังไม่มีสนามเด็กเล่น จึงขอท่านผู้ใจบุญร่วมบริจาคสนามเด็กเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านต่างๆ ให้กับนักเรียน
นายนิรันดร ชนะวงศ์ 086-1760573