ต้องการรับบริจาค : ทุนทรัพย์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
07/08/2555
  
โรงเรียนบ้านตรางสวายโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสงค์สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน ระยะทางยาว 360 เมตร กว้าง 4 เมตร มูลค่าประมาณ 350,000 บาท เนื่องจากเส้นทางภายในโรงเรียนเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ทำให้การสัญจรภายในโรงเรียนไม่สะดวก เกิดปัญหาต่อการเรียนการสอน
นายจำเริญ จันครา 08-1725-7521