ต้องการรับบริจาค : เสื้อผ้าที่ใ่ส่ไม่ได้เพื่อมอบความอบอุ่นให้น้องๆ

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
14/10/2556
  
ขอรับบริจาคเสื้อผ้าที่ใส่ไม่ได้ แต่ยังใช้การได้อยู่เพื่อมอบให้แก่น้องๆนักเรียนที่ยากจน เพื่อเตรียมรับอากาศที่หนาวเย็นกำลังมาเยือนบ้านเรา ....ติดต่อมาได้ที่โรงเรียนบ้านสบคำ..อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย.57150
ธุรการโรงเรียนบ้านสบคำ 0876609452 0835690398