ต้องการบริจาค : ขอบริจาคสีน้ำพาสติก และสีน้ำมัน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
07/02/2557
  
เนื่องจากโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเมื่อปี พ.ศ. 2554 ประสบมหาอุทกภัยทำให้โรงเรียนเสียหายมาก ขณะนี้อยู่ในช่วงปรับปรุงโรงเรียนแต่ทางโรงเรียนขาดแคลนสี ในการทำห้องเรียนที่อย่ชั้นล่าง และอาคารประกอบ ขอความอนุคราะห์ผู้ใหญ่ใจดีช่วยบริจาคสีให้กับนักเรียนได้ร่วมกันปรับปรุงโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง
ครูพรทิพา 0818325639