ต้องการบริจาค : เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นและหนังสือและชั้นวางหนังสือห้องสมุด

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
14/02/2557
  
โรงเรียนแสนทองวิทยา ที่อยู่ บ้านฮวก ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน สังกัด สพป.น่าน เขต 2 ตั้งอยู่ตีนเขาทางขึ้นอุทยานแห่งชาตินันทบุรี เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้น ม.3 มีนักเรียนทั้งหมด 183 คน เขตบริการทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ที่ตั้งอยู่บนเขา ส่วนใหญ่ยากจน ต้องการรับบริจาคหนังสือและชั้นวางหนังสือห้องสมุด เนื่องจากทางโรงเรียนปรับปรุงห้องสมุดใหม่ และเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เนื่องจากของเก่าชำรุดทรุดโทรมมาก
ผู้อำนวยการสมชาย นันทเสน 0857110208