ต้องการรับบริจาค : สีน้ำมัน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
13/07/2558
  
อาคารเรียน 3 ห้องเรียน (500 ตารางเมตร ด้านใน-นอก) เป็นไม้มีสภาพเก่ามาก ต้องการรับบริจาคสีน้ำมัน เพื่อปรับปรุงสภาพอาคารไม้ให้มีสีสรร ที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาของนักเรียน
นายวิสนุ ปานมาศ 0816765778