ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์ ,วัสดุการศึกษา,สื่อ

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
14/08/2552
  
โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีความต้องการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อ,วัสดุการศึกษาต่างๆ สามารถแจ้งความประสงค์บริจาคได้ที่ 084-7304662 ,055-690093
นายเทวัน พอใจ 084-7304662,055-690093