e-Docs : ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

 
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (546)
22/01/2557
ผลการประเมินเพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) (582)
20/09/2556
แบบบันทึกการขอรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) (694)
23/06/2556
รายนามผู้บริจาค ชุดที่ 3 (ผ้าป่าสามัคคี) (622)
20/06/2556
รายนามผู้บริจาค ชุดที่ 2 (ผ้าป่าสามัคคี) (623)
20/06/2556
รายนามผู้บริจาค ชุดที่ 1 (ผ้าป่าสามัคคี) (524)
20/06/2556
ระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียน (586)
24/04/2556
เครือข่ายคนรักโรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ (560)
08/03/2556
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ ประจำปีการศึกษา 2556 (584)
24/01/2556
การประเมินผลการเป็นเจ้าภาพจัดจัดแข่งขันเซปักตะกร้อ "วังคชสารเกม55" (940)
17/11/2555
คำสังแต่งตั้งคณะกรรมรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (800)
18/02/2555
คำสังแต่งตั้งคณะกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (823)
17/02/2555
ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (628)
14/02/2555
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา (1,343)
25/12/2554
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน (660)
25/12/2554
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน (1,174)
23/12/2554
ภาพเทศบาลร่วมฟื้นฟู (581)
16/12/2554
Thai Bev ส่วนที่ ๑ (821)
15/12/2554
Thai Bev ส่วนที่ ๒ (827)
15/12/2554
กำนดเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (แน่นอน) (540)
04/12/2554
Banbotalo Big Cleaning Day ชุดที่ 1 (718)
04/12/2554
Banbotalo Big Cleaning Day ชุดที่ 2 (464)
04/12/2554
Banbotalo Big Cleaning Day ชุดที่ 3 (696)
04/12/2554
ภาพสถานการณ์น้ำลด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (ส่วนที่ ๑) (646)
26/11/2554
ภาพสถานการณ์น้ำลด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (ส่วนที่ ๒) (419)
26/11/2554
ภาพสถานการณ์น้ำลด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (ส่วนที่ ๓) (668)
26/11/2554
ภาพสถานการณ์น้ำลด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (ส่วนที่ ๔) (411)
26/11/2554
ภาพสถานการณ์น้ำลด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (ส่วนที่ ๕) (401)
26/11/2554
ประกาศเลื่อนกำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒) (658)
14/11/2554
ภาพเตือนความทรงจำ ตอนที่ ๒ (450)
04/11/2554
ภาพเตือนความทรงจำ ตอนที่ ๑ (748)
03/11/2554
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสียหายจากการเกิดอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ (1,486)
30/10/2554
ประกาศเลื่อนกำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (591)
30/10/2554
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ และฯ (1,774)
08/09/2554
เรียนเชิญร่วมทำบุญโรงเรียน และพิธีเปิดใช้โรงอาหาร (733)
04/09/2554
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแชร์บอลหญิงอายุ ๑๒ ปี "สพฐ.เกมส์" ภาคกลาง๒ (1,000)
24/08/2554
แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔" (1,502)
08/08/2554
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔" (2,745)
08/08/2554
กำหนดการจัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔" (3,704)
05/08/2554
แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม "วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔" (1,571)
28/07/2554
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๔" (3,609)
26/07/2554
มาตรฐานคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย (955)
20/07/2554
กำหนดการจัดกิจกรรม "วันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔" (1,418)
20/07/2554
มาตรฐานคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (775)
19/07/2554
แผนภูมิโครงสร้างการกระจายอำนาจการบริหารโรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ (680)
18/07/2554
มาตรฐานคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (662)
16/07/2554
มาตรฐานคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาปฐมวัย (511)
16/07/2554