Autolinkex.com แลก 10,000 ลิ้งค์ในคลิ๊กเดียว
ระบบแลกลิ้งค์อัตโนมัติ เพื่อนักโปรโมทเว็บแนวใหม่

e-Docs : ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

 
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (507)
22/01/2557
ผลการประเมินเพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) (546)
20/09/2556
แบบบันทึกการขอรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) (660)
23/06/2556
รายนามผู้บริจาค ชุดที่ 3 (ผ้าป่าสามัคคี) (603)
20/06/2556
รายนามผู้บริจาค ชุดที่ 2 (ผ้าป่าสามัคคี) (591)
20/06/2556
รายนามผู้บริจาค ชุดที่ 1 (ผ้าป่าสามัคคี) (511)
20/06/2556
ระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียน (568)
24/04/2556
เครือข่ายคนรักโรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ (545)
08/03/2556
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ ประจำปีการศึกษา 2556 (563)
24/01/2556
การประเมินผลการเป็นเจ้าภาพจัดจัดแข่งขันเซปักตะกร้อ "วังคชสารเกม55" (916)
17/11/2555
คำสังแต่งตั้งคณะกรรมรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (784)
18/02/2555
คำสังแต่งตั้งคณะกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (815)
17/02/2555
ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (624)
14/02/2555
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา (1,335)
25/12/2554
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน (649)
25/12/2554
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน (1,055)
23/12/2554
ภาพเทศบาลร่วมฟื้นฟู (574)
16/12/2554
Thai Bev ส่วนที่ ๑ (814)
15/12/2554
Thai Bev ส่วนที่ ๒ (819)
15/12/2554
กำนดเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (แน่นอน) (532)
04/12/2554
Banbotalo Big Cleaning Day ชุดที่ 1 (715)
04/12/2554
Banbotalo Big Cleaning Day ชุดที่ 2 (454)
04/12/2554
Banbotalo Big Cleaning Day ชุดที่ 3 (693)
04/12/2554
ภาพสถานการณ์น้ำลด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (ส่วนที่ ๑) (645)
26/11/2554
ภาพสถานการณ์น้ำลด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (ส่วนที่ ๒) (415)
26/11/2554
ภาพสถานการณ์น้ำลด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (ส่วนที่ ๓) (662)
26/11/2554
ภาพสถานการณ์น้ำลด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (ส่วนที่ ๔) (407)
26/11/2554
ภาพสถานการณ์น้ำลด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (ส่วนที่ ๕) (397)
26/11/2554
ประกาศเลื่อนกำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒) (655)
14/11/2554
ภาพเตือนความทรงจำ ตอนที่ ๒ (445)
04/11/2554
ภาพเตือนความทรงจำ ตอนที่ ๑ (740)
03/11/2554
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสียหายจากการเกิดอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ (1,463)
30/10/2554
ประกาศเลื่อนกำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (588)
30/10/2554
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ และฯ (1,686)
08/09/2554
เรียนเชิญร่วมทำบุญโรงเรียน และพิธีเปิดใช้โรงอาหาร (713)
04/09/2554
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแชร์บอลหญิงอายุ ๑๒ ปี "สพฐ.เกมส์" ภาคกลาง๒ (989)
24/08/2554
แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔" (1,477)
08/08/2554
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔" (2,728)
08/08/2554
กำหนดการจัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔" (3,673)
05/08/2554
แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม "วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔" (1,538)
28/07/2554
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๔" (3,545)
26/07/2554
มาตรฐานคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย (949)
20/07/2554
กำหนดการจัดกิจกรรม "วันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔" (1,385)
20/07/2554
มาตรฐานคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (770)
19/07/2554
แผนภูมิโครงสร้างการกระจายอำนาจการบริหารโรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ (674)
18/07/2554
มาตรฐานคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (650)
16/07/2554
มาตรฐานคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาปฐมวัย (505)
16/07/2554