ข่าวและกิจกรรม

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2561.. (179) 01/01/2561

ขออวยพรให้สมาชิกกองทุนทุกท่านจงประสบแต่ค..

กฐินสามัคคีหมู่บ้านตาปิ่น.. (251) 05/11/2560

ชุมชนหมู่บ้านตาปิ่น ม.14 ต.ห้วยเหนือ อ.ข..

แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.. (279) 13/10/2560

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระ..

ทรงพระเจริญ.. (201) 26/07/2560

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ.. (183) 26/07/2560

ข่าวเพื่อนบ้าน [ศรีสะเกษ เขต 3]

ประชาธิปไตย.. (89) 14-03-2561

โรงเรียนบ้านแทรงจัดการเลือกตั้งประธานนัก..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง

วันนี้วันพระ.. (112) 09-03-2561

9 มีนาคม 2561 พระธรรมทูต อบรมธรรมะให้แก..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง

สนามสอบ nt.. (111) 07/03/2561

โรงเรียนบ้านแทรงเป็นเจ้าภาพสนามสอบ Nt ปร..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม.. (108) 27-02-2561

โรงเรียนบ้านแทรงร่วมกับกลุ่มใจดีห้วยสำรา..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง

ประชุมผู้ปกครอง.. (265) 29-01-2561

โรงเรียนบ้านแทรงจัดประชุมผู้ปกครองวันที่..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง

ข่าวเพื่อนบ้าน [ศรีสะเกษ]

ข่าวเขตการศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

<style type="text/css">body {background-image: url(http://www.sadmuffin.me/freeglitters/bg/88.gif);} </style> <a style="width:80px;height:600px;position:absolute;top:0px;right:0px;border:0px;"href="http://www.freeglitters.com/cutebackgrounds1.php" target=_blank title="Myspace Backgrounds"><img src="http://www.sadmuffin.me/freeglitters/background.gif" border=0 alt="Myspace Backgrounds"></a></style> <style type="text/css">body {cursor: url(http://www.fileden.com/files/2007/10/20/1527071/088.ani); }</style> http://media.twango.com/m1/original/0062/21f2c4b7462e4fd2b2422a2573cd6239.wma <div style="text-align: justify; width: 100%; height: 100%; visibility: visible;"><form action="/index.cfm?fuseaction=user.viewProfile_commentForm&friendID=INSERT-YOUR-FRIEND-ID-HERE" method="post"><input type="hidden" name="__EVENTTARGET" id="__EVENTTARGET" value="" /><input type="hidden" name="__EVENTARGUMENT" id="__EVENTARGUMENT" value="" /><input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" value="" /><textarea name="ctl00$ctl00$cpMain$UserWriteCommentsControl$commentTextBox" style="width: 250px; height: 100px; color: #000000; font-size: 19px; font-family: Impact; text-align: left; background-color: #FFFFFF; background-image: url('http://www.sadmuffin.me/freeglitters/myspace-layouts/plaid/3.gif'); background-repeat: repeat; background-position: center center; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;">Comment Me</textarea><br /><input type="submit" name="ctl00 $cpMain$UserWriteCommentsControl$postcommentImageButton" value="Submit" style="color: #000000; font-size: 10px; font-family: Arial; background-color: #ffffff; text-transform:uppercase; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;"><input type="reset" value="Reset" style="color: #000000; font-size: 10px; font-family: Arial; background-color: #ffffff; text-transform:uppercase; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid;"></form></div> <br><a href="http://www.freeglitters.com" title="Myspace Comment Boxes" target=_blank><b>Myspace Comment Boxes</b></a> <style type="text/css">body {background-image: url(http://i63.photobucket.com/albums/h122/freeglitters/bg/46.gif);} </style> <a style="width:80px;height:600px;position:absolute;top:0px;right:0px;border:0px;"href="http://www.freeglitters.com/cutebackgrounds1.php" target=_blank title="Myspace Backgrounds"><img src="http://i63.photobucket.com/albums/h122/freeglitters/background.gif" border=0 alt="Myspace Backgrounds"></a></style> <p style="visibility:visible;"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://widget-74.slide.com/widgets/slideticker.swf" height="475" width="600" style="width:600px;height:475px"><param name="movie" value="http://widget-74.slide.com/widgets/slideticker.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="scale" value="noscale" /><param name="salign" value="l" /><param name="wmode" value="transparent"/> <param name="flashvars" value="cy=ms&il=1&channel=3026418949636471156&site=widget-74.slide.com"/></object><p style="white-space:nowrap"><a href="http://www.slide.com/pivot?cy=ms&at=un&id=3026418949636471156&map=1" target="_blank"><img src="http://widget-74.slide.com/p1/3026418949636471156/ms_t024_v000_s0un_f00/images/xslide1.gif" border="0" ismap="ismap" /></a> <a href="http://www.slide.com/pivot?cy=ms&at=un&id=3026418949636471156&map=2" target="_blank"><img src="http://widget-74.slide.com/p2/3026418949636471156/ms_t024_v000_s0un_f00/images/xslide2.gif" border="0" ismap="ismap" /></a> <a href="http://www.slide.com/pivot?cy=ms&at=un&id=3026418949636471156&map=F" target="_blank"><img src="http://widget-74.slide.com/p4/3026418949636471156/ms_t024_v000_s0un_f00/images/xslide42.gif" border="0" ismap="ismap" /></a></p></p> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <script type="text/javascript" src="http://static.tumblr.com/wgdkvue/gVgm6fcpv/jquery-v1.7.1.js"></script> <meta name="image:topbarpicture" content="1"/> <meta name="if:show topbarpicture" content="1"> <meta name="if:infinite scrolling" content="1"/> {block:ifinfinitescrolling}<script type="text/javascript" src="http://codysherman.com/tools/infinite-scrolling/code"></script>{/block:ifinfinitescrolling} <title>{title}</title> <link rel=”shortcut icon” href=”{Favicon}”/> <link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="{RSS}"> {block:Description}<meta name="description" content="{MetaDescription}" />{/block:Description} <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Ubuntu+Mono' rel='stylesheet' type='text/css'> <style type="text/css"> body{ color: #202020; font-family: Ubuntu Mono; font-size: 12px; background-color: #ffffff; background-image:url(http://www.sadmuffin.net/screamcute/layouts/floral/122.gif); background-attachment: fixed; background-repeat: repeat; background-position: center; text-align:justify; } a:link, a:active, a:visited{ color: #202020; text-decoration:none; } a:hover{ color:{color:hover}; } #page{ width:525px; height:400px; margin-top:25px; background-color:rgba(255,255,255,1.0); border:solid 1px rgba(0,0,0,0.11); padding:0px; position:static; padding-top:150px; padding-bottom:3px; overflow:scroll; overflow-x:hidden; } #entrybox { background: #ffffff; border: 0px solid #202020; margin:2px; float: left; overflow-x: hidden; width:500px; line-height: 13px; padding:2px; padding-left:3px; {block:IndexPage} {/block:IndexPage} {block:permalinkpage} {/block:permalinkpage} overflow:hidden; } div#permalinkblock{ line-height: 13px; font-size: 12px; text-transform: uppercase; text-align: center; background: #F4F2F2; border: 0px solid #202020; display: block; padding-top: 3px; padding-bottom:3px; margin-top: 5px; } #permalinkblock a{ text-transform: uppercase; -webkit-transition: opacity 0.7s linear; opacity: 1; -webkit-transition: all 0.7s ease-out; -moz-transition: all 0.7s ease-out; transition: all 0.7s ease-out; } #permalinkblock a:hover { -webkit-transition: opacity 0.7s linear; opacity: 0.6; -webkit-transition: all 0.7s ease-out; -moz-transition: all 0.7s ease-out; transition: all 0.7s ease-out; } perma { font-family: Ubuntu Mono; color: #404040; text-align: center; font-size: 12px; } div.navigate a{ background-color: transparent; width: 75px; color: #303030; font-family: arial black; text-transform: uppercase; line-height:15px; font-size: 12px; letter-spacing: -1px; display:block; text-align: center; float: center; margin-top:1px; margin-bottom;3px; padding-top:0px; padding-bottom:-4px; position:relative; text-align: center; z-index:1; display: inline-block; border: 0px solid #202020; -webkit-transition: opacity 0.7s linear; opacity: 1; -webkit-transition: all 0.7s ease-out; -moz-transition: all 0.7s ease-out; transition: all 0.7s ease-out; } div.navigate a:hover{ font-family: arial black; text-transform: uppercase; line-height:15px; font-size: 12px; letter-spacing: -1px; font-weight: normal; -webkit-transition: opacity 0.5s linear; opacity: 0.6; -webkit-transition: all 0.5s ease-out; -moz-transition: all 0.5s ease-out; transition: all 0.5s ease-out; } #topbar{ background-color: #ffffff; width:501px; height:140px; margin-top:-150px; margin-left:0px; position:fixed; padding:3px; } #sidebar{ background-color: #ffffff; border:0px solid #202020; width:500px; height:112px; margin-top:0px; margin-left:-1px; position:fixed; padding:2px; } #title{ padding-top:5px; color: #303030; font-family: arial black; text-transform: uppercase; font-size: 12px; text-align:center; font-weight:normal; letter-spacing:-1px; } ::-webkit-scrollbar { width: 10px; background: #ffffff; } ::-webkit-scrollbar-track { -webkit-box-shadow: inset 0 0 1px rgba(192,192,192,0.7); border-radius: 10px; } ::-webkit-scrollbar-thumb { border: 1px solid rgba(192,192,192,0.5); border-radius: 10px; -webkit-box-shadow: inset 0 0 1px rgba(192,192,192,0.7); } #navbar{ text-transform: lowercase; width:500px; margin-top:123px; margin-left:0px; position:fixed; padding:0px; display:block; } .footer { margin-top:5px; color: rgba(0,0,0,0.2); background-color: rgba(235,235,235,0); font-family: Ubuntu Mono; font-size: 10px; line-height: 16px; margin-bottom:2px; text-align:center; text-transform: uppercase; } .footer a{ margin-top:5px; color: rgba(0,0,0,0.2); background-color: rgba(235,235,235,0); font-family: Ubuntu Mono; font-size: 10px; line-height: 16px; margin-bottom:2px; text-align:center; text-transform: uppercase; } .footer a:hover{ margin-top:5px; color: rgba(0,0,0,0.25); background-color: rgba(235,235,235,0); font-family: Ubuntu Mono; font-size: 10px; line-height: 16px; margin-bottom:2px; text-align:center; text-transform: uppercase; } {CustomCSS] </style> <style type="text/css"> #button { width:96px; height:20px; position: absolute; right: 3px; top: 26px; color: #ffffff;} </style> <div id="DoNotEditImportant"> <div id="button"> <a href="http://www.screamcute.com/floral-tumblr-themes.php" target="_blank" title="Floral Tumblr Themes"><img src="http://static.tumblr.com/wgdkvue/EdQm6fcwa/install.png" border=0 alt="Floral Tumblr Themes"></a></div></div> </head> <body> <center> <table align=center> <tr><td> <div id="page"> <div id="topbar"> <div id="sidebar"> <div style="overflow:auto; width: 510px; height: 112px; background-color: #transparent; text-align: center;"> {block:ifshowtopbarpicture}<img src="{image:topbarpicture}" align="left" style="width: auto; height: 110px; border: 0px double #202020;">{/block:ifshowtopbarpicture} <table style="width:auto;" cellpadding="2" cellspacing="0"> <tr><td align="justify" style="font-size:12px; padding-left:4px;padding-right:6px;line-height:13px;">{description}</tr></td></table></div> </div> <div id="navbar"> <center> <div class="navigate"> <a href="/">Home</a> <a href="/ask">Ask</a> <a href="/archive">Archive</a> <a href="http://www.screamcute.com" title="Tumblr Themes">Theme</a> {block:Pagination} {block:PreviousPage}<a href="{PreviousPage}" title="newer posts">Previous</a> {/block:PreviousPage} {block:NextPage}<a href="{NextPage}" title="older posts">Next</a>{/block:NextPage} {/block:Pagination} </div> </center></div> </div> <div class="autopagerize_page_element"> {block:Posts} <div id="entrybox"> {block:IndexPage} <div id="permalinkblock"> <a href="{Permalink}"><perma>{NoteCountWithLabel}</perma> </a></span> - <a href="{ReblogURL}" target="_blank"><perma>reblog</perma></a></span></div> {/block:IndexPage} <div id="title">{block:Title}{Title}{/block:Title}</div> {block:Text}{Body}{/block:Text} {block:Photoset}{block:IndexPage}{Photoset-500}{/block:IndexPage}{block:PermalinkPage}{Photoset-500}{/block:PermalinkPage}</center>{block:PermalinkPage}{/block:PermalinkPage}{/block:Photoset} {block:Photo}{block:IndexPage}<center> <a href="{ReblogURL}" target="_blank"><img src="{PhotoURL-500}" width="500"></a>{/block:IndexPage} {block:PermalinkPage} {LinkOpenTag} <img src="{PhotoURL-500}" width=500/> {LinkCloseTag} {/block:PermalinkPage} {/block:Photo} {block:Quote} <div id="postnotes">"{Quote}"</div> <div align="right"> {block:Source}<center>-{Source}</center>{/block:Source} </div> {/block:Quote} {block:Video} {Video-500}<br> {PlayCountWithLabel} {/block:Video} {block:Link} <div id="title"><a href="{URL}" class="link" {Target}>{Name}</a></div> {block:Description}{Description}{/block:Description} {/block:Link} {block:Chat} {block:Lines} {block:Label} <br>{Label} {/block:Label} &nbsp;{Line} {/block:Lines} {/block:Chat} {block:Audio} {AudioPlayerWhite} <br><div align="right">{block:Artist} Artist: {Artist}</div> {/block:Artist}<br> {block:Caption}{Caption}{/block:Caption} {/block:Audio} {block:Answer} <b>{Asker}: {Question}</b><br> {Answer} {/block:Answer} {block:PostNotes} <center> <table align="justify" padding="10"> <tr> <td> {Caption} </tr></td></table> <table align="justify" padding="10"> <tr> <td> {block:NoteCount}{NoteCountWithLabel}{/block:NoteCount}, {block:HasTags} tagged as: {block:Tags}<a href="{TagURL}">{Tag}. </a>{/block:Tags}<br> {/block:HasTags} {block:RebloggedFrom} reblogged from <a href="{ReblogParentURL}"><b>{ReblogParentName}</b></a><br> originally posted by <a href="{ReblogRootURL}"><b>{ReblogRootName}</b></a>{/block:RebloggedFrom} posted on {Month} {DayofMonth}, {Year} </center></tr></td></table></span> <BR> <table width=500><tr><td align=justify> <div id="postnotes">{PostNotes}</div><br> <center>{block:ContentSource} <br><a href="{SourceURL}"> {lang:Source}: {block:SourceLogo} <img src="{BlackLogoURL}" width="{LogoWidth}" height="{LogoHeight}" alt="{SourceTitle}" /> {/block:SourceLogo} {block:NoSourceLogo} {SourceLink} {/block:NoSourceLogo} </a> {/block:ContentSource}</center> {/block:PostNotes} </div> <br> {/block:Posts} </div> </div> <div align="center"> <div class="footer"> Powered By: <a href="http://www.screamcute.com" target=_blank title="Tumblr Themes"><b>Tumblr Themes</b></a> | <a href="http://www.iwantcovers.com" target=_blank title="Facebook Covers"><b>Facebook Covers</b></a> </div> </div> </tr></td></table> </center> </tr></td></table> </body> </html> <iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Awo14BngdDI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ