ข่าวเพื่อนบ้าน [กาฬสินธุ์ เขต 1]

ที่ญี่ปุน.. (197) 20/07/2560


โดย : เว็บไซต์ครูเพียง

กิจกรรมเกษตรและสหกรณ์ ตอนที่1.. (4382) 23/09/2558

กิจกรรมเกษตรเตรียมแปลงปลูกผัก เพาะเห็ดเล..
โดย :

กิจกรรมโรงเรียนสุจริต.. (3775) 04/09/2558

กิจกรรมโรงเรียนสุจริตบ้านลาดวิทยาเสริม อ..
โดย : Kruyai11

กิจกรรมโรงเรียนสุจริต1.. (5923) 04/09/2558

ตอนที่1โรงเรียนสุจริตบ้านลาดวิทยาเสริม..
โดย :

โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมกับการอบรมA.T.C.ลูกเสือสามัญ.. (3966) 01/03/2558

วันที่ 18-24 กุมภมพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้า..
โดย :

ข่าวเพื่อนบ้าน [กาฬสินธุ์]

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ .. (2424) 11/11/2558

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 1. ข้อมูลทั่..
โดย : โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ [กาฬสินธุ์ เขต 1]

ข้อมูลบ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง.. (2709) 18/10/2558

มู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทบ้านโคกโก่ง(Pu Thai ..
โดย : โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ [กาฬสินธุ์ เขต 1]

ประวัติโรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ .. (3245) 09/07/2558

ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ..
โดย : โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ [กาฬสินธุ์ เขต 1]

วันครอบครัว.. (4758) 15/04/2557

สรงน้ำพระ สรงดูกบิดา มารดา วันรวม..
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา [กาฬสินธุ์ เขต 1]

งานเครื่องเสียง ดนตรี 2557.. (1797) 27/10/2557

งานเครื่องเสียง ดนตรี 2557 - 7 ต.ค..
โดย : ไทเฮามิวสิค [กาฬสินธุ์ เขต 1]

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ