ข่าวและกิจกรรม

อังกะลุงเสียงใสโรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน.. (67) 26-07-2559

อังกะลุงเสียงใสโรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน..

.. (1034) 31/05/2559

.. (2641) 25/04/2559

.. (2674) 24/04/2559

.. (2644) 24/04/2559

e-Document

มาตรการรักษาความปลอดภัย.. (2253) 14/01/2554

มาตรการรักษาความปลอดภัย..

มาตรการรักษาความปลอดภัย.. (2212) 14/01/2554

มาตรการรักษาความปลอดภัย..

มาตรการรักษาความปลอดภัย.. (2145) 14/01/2554

มาตรการรักษาความปลอดภัย..

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมผู้กำกับลูกเสือA.T.C.72/53ตรวจขั้นที่5.. (1994) 16/11/2553

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเ..

ข่าวเพื่อนบ้าน []

ขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับกำลังใจดีๆค่ะ.. (276) 28/06/2559

มอบเกีัยรติบัตรนักเรียนมีความประพฤติดี..
โดย : โรงเรียนวัดพระบาท []

บรการตัดผมให้น้องๆ.. (314) 28/06/2559

ขอบคุณพี่ๆจากโรงเรียนเสริมสวยสาวสยาม..
โดย : โรงเรียนวัดพระบาท []

รวมภาพกิจกรรม.. (369) 28/06/2559

ภาพกิจกรรมต่างๆ..
โดย : โรงเรียนวัดพระบาท []

ปรัลปรุงข้อมูลเวปใหม่ครับ.. (5715) 10/07/2558


โดย : โรงเรียนวัดโคกพิกุล []

ข่าวเขตการศึกษา

หนังสือราชการ สพฐ.