o-net ปีการศึกษา64

ขอให้ลูกทุกคน ทำคะแนน o-net ให้ได้สมใจปรารถนา สัมฤทธิ์ผล มากกว่าระดับประเทศทุกคนนะจ๊ะลูก ขอขอบใจ คุณครูวัชระพงศ์ พูลสวัสดิ์ ครูที่ปรึกษา ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ขับรถ รับ - ส่ง ด้วยตัวเอง ดูแลเอาใจใส่ รอช่วยเหลือรับส่งลูก เข้าห้องสอบ ดูแลอาหารของลูกๆ เดินทางไปกลับปลอดภัย15-02-2022 10:31:41