ข่าวและกิจกรรม

อบรม BBL คณะครูและผู้ปกครอง .. (1788) 30/06/2558

เมื่อวันที่ 23 -24 มิถุนายน 2558 โรงเ..

นักเรียนร่วมกิจกรรม วันวชิราวุธ.. (1965) 25/11/2557

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 คณะครู นั..

จัดกิจกรรมวันอาเซียน .. (2608) 03/09/2557

โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี )จัดกิจกร..

วันแม่แห่งชาติประจำปี 2557.. (2704) 10/08/2557

โรงเรียนบ้านสะอาง( ประชาสามัคคี )จัดกิจก..

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557.. (2374) 12/06/2557

โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) กำหนดจ..

e-Document

ข่าวเพื่อนบ้าน [ศรีสะเกษ เขต 3]

ประชาธิปไตย.. (81) 14-03-2561

โรงเรียนบ้านแทรงจัดการเลือกตั้งประธานนัก..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง

วันนี้วันพระ.. (107) 09-03-2561

9 มีนาคม 2561 พระธรรมทูต อบรมธรรมะให้แก..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง

สนามสอบ nt.. (108) 07/03/2561

โรงเรียนบ้านแทรงเป็นเจ้าภาพสนามสอบ Nt ปร..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม.. (103) 27-02-2561

โรงเรียนบ้านแทรงร่วมกับกลุ่มใจดีห้วยสำรา..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง

ประชุมผู้ปกครอง.. (259) 29-01-2561

โรงเรียนบ้านแทรงจัดประชุมผู้ปกครองวันที่..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง

ข่าวเพื่อนบ้าน [ศรีสะเกษ]

ข่าวเขตการศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

<iframe name="newsbox" src="http://www.thainn.com/exchange/news.box2.php?ch=1" width="550" height="220" frameborder="0" scrolling="auto"></iframe>

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ