ข่าวเพื่อนบ้าน [นครราชสีมา]

นายประกอบ สอนใหม่ ประธานกลุ่มกุดจิกนากลาง.. (172) 27-11-2560

นายประกอบ สอนใหม่ ประธานกลุ่มกุดจิกนากลา..
โดย : โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) [ชุมชน]

นายอบต.นากลาง ให้เกียรติ์มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกุดจิกนากลางเกมส์.. (152) 27-11-2560

พิธีเปิดการแข่งขันกุดจิกนากลางเกมส์ นายก..
โดย : โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) [ชุมชน]

กุดจิกนากลางเกมส์.. (176) 27-11-2560

กลุ่มโรงเรียนกุดจิกนากลางจัดการแข่งขันกี..
โดย : โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) [ชุมชน]

โครงการบริโภคผักและผลไม้ภายในโรงเรียน.. (220) 08/11/2560

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ได้รับเลือกจาก สสส. ให..
โดย : โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) [ชุมชน]

พิธีเลี้ยงต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่.. (227) 08/11/2560

่โรงเรียนบ้านนาใหญ่จัดพิธีเลี้ยงต้อนรับท..
โดย : โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) [ชุมชน]

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ