ข่าวเพื่อนบ้าน [นครราชสีมา]

ทัศนศึกษาบึงฉวาก.. (8044) 05/03/2559

ทัศนศึกษา บึงฉวาก สุพรรณบุรี..
โดย : โรงเรียนบ้านบุใหญ่ [ชุมชน]

ปรับพื้นที่ด้านหลังโรงเรียน.. (5288) 22/02/2559

มีหน่วยงาน IBCI นำรถมาช่วยปรับพื้นที่ด้า..
โดย : โรงเรียนบ้านบุใหญ่ [ชุมชน]

หมอมาตรวจฟัน.. (7955) 22/02/2559

เจ้าหน้าที่จากรพ.สูงเนินมาเคลือบฟันอนุบา..
โดย : โรงเรียนบ้านบุใหญ่ [ชุมชน]

อนุบาลเที่ยวสวนสัตว์.. (6998) 22/02/2559

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับปฐมวัย..
โดย : โรงเรียนบ้านบุใหญ่ [ชุมชน]

เยี่ยมบ้านนักเรียน.. (6799) 22/02/2559

เยี่ยมบ้านนักเรียนอนุบาล..
โดย : โรงเรียนบ้านบุใหญ่ [ชุมชน]

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ