ข่าวเพื่อนบ้าน [นครราชสีมา]

แสดงความยินดีกับคุณครูมาลัย ชมชื่น.. (1142) 22/08/2559

นางจิตจา ที่หนองสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรีย..
โดย : โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) [ชุมชน]

กิจกรรมอาเซียนด์ เดย์.. (1129) 22/08/2559

โรงบ้านนาใหญ่ จัดกิจกรรมอาเซียน เดย์ ขึ้..
โดย : โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) [ชุมชน]

กิจกรรมแห่งเทียนเข้าพรรษา.. (1061) 22/08/2559

โรงเรียนบ้านนาใหญ่จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้า..
โดย : โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) [ชุมชน]

กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ.. (1139) 22/08/2559

โรงเรียนบ้านนาใหญ่จัดกิจกรรมตักบาตรเติมบ..
โดย : โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) [ชุมชน]

อบรมคุณธรรม.. (1174) 22/08/2559

โรงเรียนบ้านนาใหญ่นำนักเรียน่่ช่วงชั้นที..
โดย : โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) [ชุมชน]

ข่าวเขตการศึกษาชุมชน

หนังสือราชการ สพฐ.