ข่าวเพื่อนบ้าน [นครราชสีมา]

โครงการบริโภคผักและผลไม้ภายในโรงเรียน.. (59) 08/11/2560

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ได้รับเลือกจาก สสส. ให..
โดย : โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) [ชุมชน]

พิธีเลี้ยงต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่.. (31) 08/11/2560

่โรงเรียนบ้านนาใหญ่จัดพิธีเลี้ยงต้อนรับท..
โดย : โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) [ชุมชน]

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช .. (25) 08/11/2560

ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ซึ่งได้ย้ายมาจา..
โดย : โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) [ชุมชน]

ทัศนศึกษาบึงฉวาก.. (8160) 05/03/2559

ทัศนศึกษา บึงฉวาก สุพรรณบุรี..
โดย : โรงเรียนบ้านบุใหญ่ [ชุมชน]

ปรับพื้นที่ด้านหลังโรงเรียน.. (5363) 22/02/2559

มีหน่วยงาน IBCI นำรถมาช่วยปรับพื้นที่ด้า..
โดย : โรงเรียนบ้านบุใหญ่ [ชุมชน]

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ