ข่าวเพื่อนบ้าน [กระบี่]

"ลับให้คม บ่มให้ลึก".. (2605) 09/05/2558

โรงเรียนบ้านคลองยาง ร่วมกิจกรรม "ล..
โดย : โรงเรียนบ้านคลองยาง BanKhlongYang School

ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียง ภาคใต้.. (2699) 09/05/2558

โรงเรียนบ้านคลองยาง เข้าร่วมโครงการค่ายน..
โดย : โรงเรียนบ้านคลองยาง BanKhlongYang School

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน.. (2573) 28/11/2557

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านคลอ..
โดย : โรงเรียนบ้านคลองยาง BanKhlongYang School

9 พฤศจิกายน วันส้วมโลก (World Toilet Day).. (2329) 28/11/2557

9 พฤศจิกายน วันส้วมโลก (World Toilet Day..
โดย : โรงเรียนบ้านคลองยาง BanKhlongYang School

คัดสรรอัญมณี เวทีภูมิภาค ภาคใต้.. (2024) 28/11/2557

โรงเรียนบ้านคลองยาง ร่วมกิจกรรมในงาน คัด..
โดย : โรงเรียนบ้านคลองยาง BanKhlongYang School

ข่าวเขตการศึกษากระบี่

หนังสือราชการ สพฐ.