ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม 5 ธันวามหาราช.. (3382) 04/12/2557

เมื่อวันอังคาร ที่ 2 ธันวาคม 2557 คณะครู..

เผยแพร่ผลงาน(ใหม่).. (3545) 27/11/2557

บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย : การพัฒนาทักษะก..

e-Document

ข่าวเพื่อนบ้าน [นราธิวาส เขต 1]

ข่าวเขตการศึกษานราธิวาส เขต 1

<EMBED src=http://i98.photobucket.com/albums/l252/N_BEE810/clock/set1/NBA11.swf WIDTH=200 HEIGHT=60 wmode=transparent quality=high loop=true bgcolor=#000000 TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></EMBED><br><!-- network banner --> <br /> </a> <style type="text/css"> body { background-image: url(http://www.yenta4.com/webboard/upload_images/1240757_5874287.jpg) ; background-attachment: fixed ; background-repeat: repeat ; } #user-details { border: none; } .section .content { border: none; } </style> <div class="art-contentLayout"> <div class="art-content"> <div class="art-Post"> <div class="art-Post-tl"></div> <div class="art-Post-tr"></div> <div class="art-Post-bl"></div> <div class="art-Post-br"></div> <div class="art-Post-tc"></div> <div class="art-Post-bc"></div> <div class="art-Post-cl"></div> <div class="art-Post-cr"></div> <div class="art-Post-cc"></div> <div class="art-Post-body"> <div class="art-Post-inner"> <div class="art-PostMetadataHeader"> <h2 class="art-PostHeader"><img src="/web/templates/naraed1_2554_03/images/PostHeaderIcon.png" alt="PostHeaderIcon" width="21" height="22" /> กิจกรรมเขตพื้นที่ </h2> </div> <div class="art-PostContent"> <script language="javascript" type="text/javascript"> function iFrameHeight() { var h = 0; if ( !document.all ) { h = document.getElementById('blockrandom').contentDocument.height; document.getElementById('blockrandom').style.height = h + 60 + 'px'; } else if( document.all ) { h = document.frames('blockrandom').document.body.scrollHeight; document.all.blockrandom.style.height = h + 20 + 'px'; } } </script> <iframe onload="iFrameHeight()" id="blockrandom" name="" src="http://www.appnaraed1.org/e_activity/addnews1.php" width="100%" height="172" scrolling="auto" align="top" frameborder="0" class="wrapper"> No Iframes</iframe> </div> <div class="cleared"></div> </div> <div class="cleared"></div> </div> </div> <div class="art-Post"> <div class="art-Post-tl"></div> <div class="art-Post-tr"></div> <div class="art-Post-bl"></div> <div class="art-Post-br"></div> <div class="art-Post-tc"></div> <div class="art-Post-bc"></div> <div class="art-Post-cl"></div> <div class="art-Post-cr"></div> <div class="art-Post-cc"></div> <div class="art-Post-body"> <div class="art-Post-inner"> <div class="art-PostMetadataHeader"> <h2 class="art-PostHeader"><img src="/web/templates/naraed1_2554_03/images/PostHeaderIcon.png" alt="PostHeaderIcon" width="21" height="22" /> ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.นธ.1 </h2> </div> <div class="art-PostContent"> <script language="javascript" type="text/javascript"> function iFrameHeight() { var h = 0; if ( !document.all ) { h = document.getElementById('blockrandom').contentDocument.height; document.getElementById('blockrandom').style.height = h + 60 + 'px'; } else if( document.all ) { h = document.frames('blockrandom').document.body.scrollHeight; document.all.blockrandom.style.height = h + 20 + 'px'; } } </script> <iframe onload="iFrameHeight()" id="blockrandom" name="" src="http://www.appnaraed1.org/e_activity/show_news.php" width="100%" height="530" scrolling="auto" align="top" frameborder="0" class="wrapper"> No Iframes</iframe> </div> <div class="cleared"></div> </div> <div class="cleared"></div> </div> </div> <div class="art-Post"> <div class="art-Post-tl"></div> <div class="art-Post-tr"></div> <div class="art-Post-bl"></div> <div class="art-Post-br"></div> <div class="art-Post-tc"></div> <div class="art-Post-bc"></div> <div class="art-Post-cl"></div> <div class="art-Post-cr"></div> <div class="art-Post-cc"></div> <div class="art-Post-body"> <div class="art-Post-inner"> <div class="art-PostMetadataHeader"> <h2 class="art-PostHeader"><img src="/web/templates/naraed1_2554_03/images/PostHeaderIcon.png" alt="PostHeaderIcon" width="21" height="22" /> กิจกรรมสถานศึกษา </h2> </div> <div class="art-PostContent"> <script language="javascript" type="text/javascript"> function iFrameHeight() { var h = 0; if ( !document.all ) { h = document.getElementById('blockrandom').contentDocument.height; document.getElementById('blockrandom').style.height = h + 60 + 'px'; } else if( document.all ) { h = document.frames('blockrandom').document.body.scrollHeight; document.all.blockrandom.style.height = h + 20 + 'px'; } } </script> <iframe onload="iFrameHeight()" id="blockrandom" name="" src="http://www.appnaraed1.org/e_activity/addnews2.php" width="100%" height="180" scrolling="auto" align="top" frameborder="0" class="wrapper"> No Iframes</iframe> </div> <div class="cleared"></div> </div> <div class="cleared"></div> </div> </div> <div class="art-Post"> <div class="art-Post-tl"></div> <div class="art-Post-tr"></div> <div class="art-Post-bl"></div> <div class="art-Post-br"></div> <div class="art-Post-tc"></div> <div class="art-Post-bc"></div> <div class="art-Post-cl"></div> <div class="art-Post-cr"></div> <div class="art-Post-cc"></div> <div class="art-Post-body"> <div class="art-Post-inner"> <div class="art-PostMetadataHeader"> <h2 class="art-PostHeader"><img src="/web/templates/naraed1_2554_03/images/PostHeaderIcon.png" alt="PostHeaderIcon" width="21" height="22" /> ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานศึกษา </h2> </div> <div class="art-PostContent"> <script language="javascript" type="text/javascript"> function iFrameHeight() { var h = 0; if ( !document.all ) { h = document.getElementById('blockrandom').contentDocument.height; document.getElementById('blockrandom').style.height = h + 60 + 'px'; } else if( document.all ) { h = document.frames('blockrandom').document.body.scrollHeight; document.all.blockrandom.style.height = h + 20 + 'px'; } } </script> <iframe onload="iFrameHeight()" id="blockrandom" name="" src="http://www.appnaraed1.org/e_activity/show_news2.php" width="100%" height="380" scrolling="auto" align="top" frameborder="0" class="wrapper"> No Iframes</iframe> </div> <div class="cleared"></div> </div> <div class="cleared"></div> </div> </div> </div> <TR> <H5 style="MARGIN-LEFT: 5px"><FONT color=#0099cc> <A class=headmenu href="http://www.thai-school.net/bansako">วิทยุออนไลน์</A> </TR> <iframe frameborder="0" width="550" height="350" scrolling="No" src='http://www.thaibug.com/music/shout22.php'> </iframe> <font face="Microsoft Sans Serif, MS Sans Serif, sans-serif" color="#0000ff" size="2"><strong><div align="center"><marquee><font color="#cc3300" size="2">สโลแกน โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ </font><font size="2">"มีประชาธิปไตย ใฝ่การเรียน เพียรทำดี มีคุณธรรม...!" </font></marquee></div><div align="center"><ahref="http://http://school.obec.go.th/chumchonbansako/img/see.gif/"><img alt="img/see.gif" src="img/see.gif" /></a></div></strong></font> <span class="t">ระบบออนไลน์(สพป.นราธิวาส เขต 1)</span></a></li><li class="item51"><a href="http://www.nara1.org/e_money/" target="_blank"><span class="l"> </span><span class="r"> </span><span class="t">e-Money</span></a></li><li class="item57"><a href="http://www.appnaraed1.org/e_activity/" target="_blank"><span class="l"> </span><span class="r"> </span><span class="t">e-Activity</span></a></li><li class="item56"><a href="http://www.appnaraed1.org/myofficenara1" target="_blank"><span class="l"> </span><span class="r"> </span><span class="t">my-Office</span></a></li><li class="item61"><a href="http://e-filing.bopp.go.th/edc/login.jsp" target="_blank"><span class="l"> </span><span class="r"> </span><span class="t">e-Filing</span></a></li><li class="item68"><a href="/web/index.php/e-service" target="_blank"><span class="l"> </span><span class="r"> </span><span class="t">e-Service</span></a></li><li class="item69"><a href="/web/index.php/aoc" target="_blank"><span class="l"> </span><span class="r"> </span><span class="t">ข้อมูลสารสนเทศ(AOC)</span></a></li></ul></div> <div class="art-Header"> <div class="art-Header-jpeg"></div> </div> <a href="http://www.utqonline.com" target="_blank"> <img src="http://www.utqonline.com/files/media/uploads/89/utq_banner.gif" height="40" width="189"> </a> <iframe src='http://zp4290.lnw.mn/radio_tang.html' width='200' height='60' frameborder='0' scrolling='no' allowtransparency='true'></iframe> <iframe src ="http://zp4290.lnw.mn/tv/tvonline.html" marginwidth="0" marginheight="0" hspace="0" vspace="0" frameborder="0" scrolling="No" width="100%" height="580"></iframe>

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ