เพื่อนบ้าน


โดย : กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย - พะเยา)]


โดย : โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) ]


โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ [พระนครศรีอยุธยา 1]

ผู้บริหาร

director4195.gif

ผู้ดูแลเว็บไซต์

พนักงานราชการ(มาช่วยราชการ)


ประธานนักเรียน