ข่าวเพื่อนบ้าน [สุพรรณบุรี เขต 2]

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ มหิงสาสายสืบ.. (3447) 20/09/2558

17 - 18 กันยายน 2558 ตัวแทนนักเรียนเข..
โดย : โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ

เกษียณอายุราชการ.. (3699) 20/09/2558

ขอเชิญร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราช..
โดย : โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ

มหิงสาสายสืบ.. (5438) 27/07/2558

ผอ.ขจิต ทองเพ็ชร์ กล่าวต้อนรับทีมงานมห..
โดย : โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ

สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้.. (4897) 04/07/2558

ผอ.ขจิต ทองเพ็ชร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมป..
โดย : โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ

โรงเรียนในศตวรรษที่ 21.. (3332) 04/07/2558

ผอ.ขจิต ทองเพ็ชร์ ร่วมศึกษาดูงาน โรงเ..
โดย : โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ

ข่าวเพื่อนบ้าน [สุพรรณบุรี]

ข่าวเขตการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.