ข่าวเพื่อนบ้าน [ร้อยเอ็ด เขต 3]

ข่าวเพื่อนบ้าน [ร้อยเอ็ด]

สถานศึกษาแกนนำโครงการ "๑ ช่วย ๙"( สมศ.).. (2661) 02/07/2558

R-TECH ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสด..
โดย : วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด [ร้อยเอ็ด เขต 3]

ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 1.. (2309) 27/01/2558

วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH ได้เป..
โดย : วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด [ร้อยเอ็ด เขต 3]

5 ธันวามหาราช 2557.. (3992) 09/12/2557

วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH ประดับ..
โดย : วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด [ร้อยเอ็ด เขต 3]

ศูนย์สอบความรู้ภาคทฤษฎี รด.จังหวัดร้อยเอ็ด.. (4138) 04/12/2557

วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร่วมกับ หน่วยฝ..
โดย : วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด [ร้อยเอ็ด เขต 3]

R-TECH บริการวิชาการ.. (3520) 10/03/2557

วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด บริการวิชาการ..
โดย : วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด [ร้อยเอ็ด เขต 3]

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ