ข่าวเพื่อนบ้าน [สมุทรสงคราม]

กิจกรรมไหว้ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6.. (5269) 21/06/2558

พิธีไหว้ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - ..
โดย : โรงเรียนวัดบางขันแตก

กิจกรรมวันไหว้ครู.. (5140) 21/06/2558

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 นักเรียน..
โดย : โรงเรียนวัดบางขันแตก

ส่งมอบห้องสมุด.. (5646) 05/03/2558

รับมอบการจัดและตกแต่งห้องสมุดใหม่พร้อมหน..
โดย : โรงเรียนวัดบางขันแตก

ทำบุญในวันมาฆบูชา.. (5454) 04/03/2558

ใส่บาตรร่วมกันในวันมาฆบูชา..
โดย : โรงเรียนวัดบางขันแตก

โครงการค่ายอาสา.. (4134) 04/03/2558

คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวรารามจัดโ..
โดย : โรงเรียนวัดบางขันแตก

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ