ข่าวเพื่อนบ้าน [เชียงราย]

อีกช่องทางสำหรับติดตามข่าวสาร.. (2929) 02/06/2558

เรียนคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและศิษย์เก..
โดย : กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา [เชียงราย เขต 3]

เลื่อนการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ม.4/3(แผนการเรียนปวช).. (2510) 10/05/2558

โรงเรียนขอแจ้งผู้ปกครงและนักเรียนห้อง ม...
โดย : กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา [เชียงราย เขต 3]

รับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รอบ พิเศษ.. (3878) 10/05/2558

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รับนักเรียนเพื่อเข..
โดย : กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา [เชียงราย เขต 3]

สรงน้ำพระ 13 เมษายน 58.. (3160) 26/04/2558

13 เมษายน 2558 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพ..
โดย : กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา [เชียงราย เขต 3]

การประชุมผู้ปกครองและมอบเอกสารการจบหลักสูตร (3).. (3536) 31/03/2558


โดย : กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา [เชียงราย เขต 3]

ข่าวเขตการศึกษาเชียงราย เขต 3

หนังสือราชการ สพฐ.