ข่าวและกิจกรรม

โครงการวันสำคัญ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2557.. (2729) 08/08/2557

โรงเรียนบ้านโพง ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ..

ค่ายภาษาอังกฤษ.. (3182) 20/07/2557

ท่านผู้บริหาร นายประยูร รับรอง และคณะคร..

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557.. (2393) 08/01/2557

ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2557 ผู้บริหาร..

e-Document

ประกาศ สอบราคาซื้ออุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน.. (1566) 27/05/2554

ประกาศ โรงเรียนบ้า..

ส่งความสุข ปี 2554.. (2061) 30/12/2553

มอบสิ่งดีปรีดิ์เปรมเกษมสมัย กิจก้าวไกล..

การมอบนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน.. (2229) 29/10/2553

..

บทความเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา.. (5371) 06/09/2553

บทที่ 4 แนวคิดที่เกี่ยวข้อง ความหม..

ระบบการประกันคุณภาพ six sigma .. (2906) 06/09/2553

กระบวนการคุณภาพ Six Sigma ความหมายของ..

ข่าวเพื่อนบ้าน [ศรีสะเกษ เขต 3]

ประชาธิปไตย.. (89) 14-03-2561

โรงเรียนบ้านแทรงจัดการเลือกตั้งประธานนัก..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง

วันนี้วันพระ.. (112) 09-03-2561

9 มีนาคม 2561 พระธรรมทูต อบรมธรรมะให้แก..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง

สนามสอบ nt.. (111) 07/03/2561

โรงเรียนบ้านแทรงเป็นเจ้าภาพสนามสอบ Nt ปร..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม.. (108) 27-02-2561

โรงเรียนบ้านแทรงร่วมกับกลุ่มใจดีห้วยสำรา..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง

ประชุมผู้ปกครอง.. (265) 29-01-2561

โรงเรียนบ้านแทรงจัดประชุมผู้ปกครองวันที่..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง

ข่าวเพื่อนบ้าน [ศรีสะเกษ]

ข่าวเขตการศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

http://www.ssk3.go.th/

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ