e-Document

ข่าวเพื่อนบ้าน [ชัยภูมิ เขต 3]

พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6).. (146) 26/11/2559

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นางสาวณัฐกฤตา ..
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" .. (121) 25/11/2559

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณะครู แ..
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

ผลการเป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาคอีสานงานศิลปหัถกรรม สังกัด สพป. ชัยภูมิ เขต 3 .. (142) 24/11/2559

การแข่งขันระหว่าง วันที่ 5-8 ,18-20 เดือ..
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

การมอบทุนแก่นักเรียนผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น วงโยธวาทิต และนักศึกษาวิชาทหาร.. (204) 18/11/2559

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ..
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมโรงเรียนบ้านท่าโป่ง.. (122) 16/11/2559

ประชาสัมพันธ์ การก่อสร้างโดมอเนกประสงค์..
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

ข่าวเขตการศึกษาชัยภูมิ เขต 3

<iframe marginwidth="0" marginheight="0" src="http://www.chaiyaphum3.go.th/show_all_article.php" frameborder="0" noresize width="100%" scrolling="yes" height="300"></iframe>

หนังสือราชการ สพฐ.