e-Document

ข่าวเพื่อนบ้าน [ชัยภูมิ เขต 3]

กำหนดการเข้าค่ายพัฒนาการอ่านนักเรียนชั้น อ.2 - ป.1. ปีการศึกษา 2560 .. (55) 23/04/2560

วันที่11 -13 พ.ค. 2560 กำหนดการเปิดภาค..
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

ค่ายพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านท่าโป่ง.. (115) 16/04/2560

ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2560 นักเรีย..
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

พิธีปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 .. (166) 24/03/2560

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 ท่านผู้อำน..
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

แจ้งระเบียบเครื่องแต่งกายนักเรียน ปีการศึกษา 2560.. (249) 13/03/2560

อนุบาล 1-2 ปักอักษรย่อ ท.ป. (ขวามือของ..
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

เรียนเชิญร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 และรับฟังคำชี้แจง พบครูเพื่อรับแจ้งผลการเรียน ทุกระดับชั้น.. (178) 13/03/2560

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 ณ โดมกิจ..
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

ข่าวเขตการศึกษาชัยภูมิ เขต 3

<iframe marginwidth="0" marginheight="0" src="http://www.chaiyaphum3.go.th/show_all_article.php" frameborder="0" noresize width="100%" scrolling="yes" height="300"></iframe>

หนังสือราชการ สพฐ.