e-Document

ข่าวเพื่อนบ้าน [ชัยภูมิ เขต 3]

การรับฟังนโยบายจากผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3.. (42) 23/06/2560

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 นายนิวัฒน..
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2560.. (159) 06/06/2560

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ท่านผู้อำน..
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รับมอบหน้าที่สภานักเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง .. (107) 31/05/2560

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นักเรียนชั้นมัธยม..
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

กิจกรรมโครงการค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรม ปีการศึกษา 2560.. (206) 29/05/2560

ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2560 โรงเรีย..
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ปีการศึกษา 2560 .. (189) 26/05/2560

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 โรง..
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

ข่าวเขตการศึกษาชัยภูมิ เขต 3

<iframe marginwidth="0" marginheight="0" src="http://www.chaiyaphum3.go.th/show_all_article.php" frameborder="0" noresize width="100%" scrolling="yes" height="300"></iframe>

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ