e-Document

ข่าวเพื่อนบ้าน [ชัยภูมิ เขต 3]

ขอขอบคุณครอบครัวอิ่มขจร ที่มอบโซฟาชุดใหญ่ให้ไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมของโรงเรียน.. (165) 16/07/2559

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ครอบครัวอิ่มขจร ..
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดโนนม่วง.. (83) 23/07/2559

วันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนบ้า..
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

กิจกรรมวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่ .. (95) 16/07/2559

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 กลุ่มสาระก..
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

สัปดาห์วันภาษาไทย และวันสุนทรภู่.. (114) 08/07/2559

ระหว่างวันที่ 5 - 8 กรกฎาคม 2559 โรงเรี..
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

การจัดการเรียนทวิศึกษา ณ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง.. (152) 07/07/2559

การจัดการเรียนทวิศึกษา ณ โรงเรียนบ้านท่า..
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

ข่าวเขตการศึกษาชัยภูมิ เขต 3

<iframe marginwidth="0" marginheight="0" src="http://www.chaiyaphum3.go.th/show_all_article.php" frameborder="0" noresize width="100%" scrolling="yes" height="300"></iframe>

หนังสือราชการ สพฐ.