e-Document

ข่าวเพื่อนบ้าน [ชัยภูมิ เขต 3]

พิธีปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 .. (9) 24/03/2560

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 ท่านผู้อำน..
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

แจ้งระเบียบเครื่องแต่งกายนักเรียน ปีการศึกษา 2560.. (132) 13/03/2560

อนุบาล 1-2 ปักอักษรย่อ ท.ป. (ขวามือของ..
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

เรียนเชิญร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 และรับฟังคำชี้แจง พบครูเพื่อรับแจ้งผลการเรียน ทุกระดับชั้น.. (108) 13/03/2560

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 ณ โดมกิจ..
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

กำหนดปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในว้นที่ 23 มีนาคม 2560.. (189) 20/03/2560

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เปิดภาคเรีย..
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560 ที่อาคารสำนักงานครู .. (168) 20/03/2560

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 สอบวัดความรู้พ..
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

ข่าวเขตการศึกษาชัยภูมิ เขต 3

<iframe marginwidth="0" marginheight="0" src="http://www.chaiyaphum3.go.th/show_all_article.php" frameborder="0" noresize width="100%" scrolling="yes" height="300"></iframe>

หนังสือราชการ สพฐ.