ข่าวและกิจกรรม

ประชุมครู.. (2803) 07/10/2557

เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ..

ประชุมเตรียมพร้อมเพื่อสอบ O-net Las Nt.. (2399) 07/10/2557

เมื่อวันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่..

ประชุมครูอิสลามศึกษา.. (2598) 06/10/2557

เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ..

เลือกตั้งสภานักเรียนปี 57.. (2598) 06/10/2557

เมื่อวันที่ ๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ..

e-Document

รายชื่อนักเรียนป4-6.. (707) 01/08/2558

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง.. (658) 19/01/2558

ส่งราบชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี255..

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทัศนศึกษา.. (692) 13/01/2558

ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านสะนิงจัดกิจก..

ตารางสอนป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2.. (1266) 18/10/2557

ตารางสอนป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียน..

รายชื่อนักเรียนชั้นป.6.. (612) 10/10/2557

รายชื่อนักเรียนชั้นป.6..

ข่าวเพื่อนบ้าน [ปัตตานี เขต 1]

ข่าวเพื่อนบ้าน [ปัตตานี]

ข่าวเขตการศึกษาปัตตานี เขต 1

หนังสือราชการ สพฐ.