ข่าวเพื่อนบ้าน [อุดรธานี เขต 1]

ข่าวเพื่อนบ้าน [อุดรธานี]

ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง.. (1406) 07/08/2558

โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา มีความประสงค..
โดย : โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา [อุดรธานี เขต 1]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอนภาษาไทย).. (1761) 02/04/2558


โดย : โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา [อุดรธานี เขต 1]

เชิญร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศล.. (1987) 06/03/2558

โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา โดยท่านผู้อำ..
โดย : โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา [อุดรธานี เขต 1]

สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49.. (2125) 24/02/2558

โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา ประกาศสอบราค..
โดย : โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา [อุดรธานี เขต 1]

สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49.. (1921) 24/02/2558

โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา ประกาศสอบราค..
โดย : โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา [อุดรธานี เขต 1]

ข่าวเขตการศึกษาอุดรธานี เขต 1

หนังสือราชการ สพฐ.