e-Document

ข่าวเพื่อนบ้าน [บุรีรัมย์]

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน.. (2349) 09/10/2557

โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ ได้ส่งนักเรียน เข้าแ..
โดย : โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ [บุรีรัมย์ เขต 4]

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ภาค กศ.บป.) รุ่นที่ 2.. (2251) 16/07/2557

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อใน..
โดย : สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มรภ.บุรีรัมย์ [บุรีรัมย์ เขต 4]

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประเภทบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 2.. (2360) 16/07/2557

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายง..
โดย : สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มรภ.บุรีรัมย์ [บุรีรัมย์ เขต 4]

กำหนดการจัดสอบทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (รุ่นที่ 1 ชั้นปีที่ 4 ยกเว้นคณะครุศาสตร์) .. (1926) 01/07/2557

กำหนดการจัดสอบทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสน..
โดย : สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มรภ.บุรีรัมย์ [บุรีรัมย์ เขต 4]

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี สำหรับ นศ.พ้นสภาพ.. (2651) 01/07/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ..
โดย : สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มรภ.บุรีรัมย์ [บุรีรัมย์ เขต 4]

ข่าวเขตการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

หนังสือราชการ สพฐ.