ข่าวและกิจกรรม

งานเปิดบ้านวิชาการและแสดงผลงานนักเรียน.. (505) 01/03/2560

โรงเรียนระเบียบวิทยาจัดงานเปิดบ้านวิชากา..

กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559.. (729) 18/01/2560

โรงเรียนระเบียบวิทยาจัดการแข่งขันกีฬาภาย..

รับสมัครนักเรียน.. (1695) 12/01/2560

โรงเรียนระเบียบวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียน..

การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน.. (845) 02/12/2559

โรงเรียนระเบียบวิทยาเป็นศูนย์จัดการแข่งข..

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ.. (1393) 19/08/2559

e-Document

ข่าวเขตการศึกษาปทุมธานี เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.