หน่วยงานในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ทั้งหมด 12 หน่วยงาน

  โรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่ม   บ้านครูไก่ @ คอม ( BanKruooKai @ Com )
  กศน.ตำบลตาเมียง   โรงเรียนเทศบาลท่าลี่
  โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์   -----------------
  โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สพม.39   โรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์ (สพม.15)
  -   ตรีมิตรวิทยา.
  แผนกช่างยนต์ ( วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี )   สาขาวิชาภาษาจีน สำนักศิลปศาสตร์


หน่วยงานในจังหวัด

ทั้งหมด 13 หน่วยงาน

 โรงเรียนวัดพระบาท  โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก
 โรงเรียนเทศบาล ๔ (อุดมวิทย์สมใจ)  โรงเรียนเทศบาล ๕ (บดินทร์เดชาประสิทธิ์)
 พรหมคีรีพิทยาคม  -
 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด  โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ
 โรงเรียนวัดโคกพิกุล  ย้ายแล้วครับ
 โรงเรียนบ้านดอนทราย  โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ
 โรงเรียนวัดน้ำสรง

หน่วยงานในเครือข่ายและลิ้งอื่น ๆ

 งานศิลปะฯ 63 ระดับสพท.สส.