หน่วยงานในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย - พะเยา)

ทั้งหมด 1 หน่วยงาน

  กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา


หน่วยงานในจังหวัด เชียงราย

ทั้งหมด 62 หน่วยงาน

 สังกัดเทศบาลนครเชียงราย  โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
 โรงเรียนบ้านพญาไพร  โรงเรียนลูกรักป่าแดด
 นโยบายแผนงานพานพิเศษพิทยา  โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ
 โรงเรียนบ้านดป่งเทวี  โรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3
 พานพิเศษพิทยา  ชมรมกีฬาและนันทนาการ อำเภอแม่สรวย
 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย
 เชียงของวิทยาคม  เบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา
 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา  โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง
 โรงเรียนบ้านผาฮี้  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
 โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม  ชุมนุมนักกิจกรรม ร.ร.พานพิเศษพิทยา
 โรงเรียนบ้านป่าซาง  โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง  เครือข่ายมุสลิมรักมนุษยชาติ
 โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)  โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  สาธารณสุขศาสตร์ ห้อง 2
 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนพานพิเศษพิทยา  งานแนะแนวการศึกษา โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
 โรงเรียนลูกรักเชียงของ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 ห้องสมุดโรงเรียนพานพิเศษพิทยา  ชุมนุมนักกิจกรรม โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
 กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2  ศิษย์เก่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32
 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  ศิษย์เก่าMaiyawittayakhom
 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ  กลุ่มสาระสังคมศึกษาโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา
 สาระศิลปะ แม่ต๋ำวิทยา  ร.ร.บ้านสันหลวงสามัคคี
 โรงเรียนสักสัันเชียงใหม่วิทยาคม  โรงเรียนบ้านปุยคำ
 DY SCHOOL  โรงเรียนสันหนองควาย
 -  C.C.F.เขตบริการโรงเรียนบ้านแม่หม้อ
 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย  เว็บยกเลิกแล้วเข้าที่ www.phanphit.ac.th
 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา  Pabongtoakangan
 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา  โรงเรียนบ้านต้นปล้อง
 โรงเรียนบ้านสบคำ  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
 โรงเรียนบ้านแม่หม้อ  โรงเรียนบ้านห้วยเอียน
 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา  โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง

หน่วยงานในเครือข่ายและลิ้งอื่น ๆ

 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา  facebook
 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต)  โทรทัศน์ครู
 สำนักงานเขตมัธยมศึกษา 36  ครูบ้านนอก
 เวปชมรมศิษย์เก่า พานพิเศษฯ  ห้องเรียนเครือข่าย(guru online)
 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี
 ม.รามคำแหง  ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช
 youtube  สามัคคีวิทยาคม
 พานพิทยาคม  วิชาการ.คอม
 สถาบันส่งเสริมวิทย์ฯ(สสวท)  สนง.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กองทุนกู้ยืม(กยศ)  ครูไทย
 โรงเรียนต้นแบบ ICT  ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม
 เอดดูโซนเนส.คอม  กูเกิล.คอม
 ฮอทเมล์  ยาฮูเมล์
 สพท.ชร.เขต4  สพท.ชร.เขต3
 สพท.ชร.เขต2  สพท.ชร.เขต1
 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  หนังสือพิมพ์มติชน
 หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 ระบบ Admission  สำนักงานการอุดมศึกษา
 สำนักทดสอบแห่งชาติ  ศูนย์GPA
 กรมการประกันภัย  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชร.
 ม.ราชภัฏเชียงราย  ม.พะเยา
 ศูนย์บริหารโรงเรียนในฝัน  ม.เทคโนโลยีราชมงคลเชียงราย
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  มหวิทยาลัยนเรศวร
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่