หน่วยงานในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตราด

ทั้งหมด 8 หน่วยงาน

  โรงเรียนประณีตวิทยาคม   ประณีตวิทยาคม
  โรงเรียนวัดช้างทูน   รร.สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
  โรงเรียนประณีตวิทยาคม   กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ สพท.ตราด
  โรงเรียนญาณวิศิษฏ์   โรงเรียนวัดแหลมกลัด


หน่วยงานในจังหวัด ตราด

ทั้งหมด 7 หน่วยงาน

 โรงเรียนประณีตวิทยาคม  ประณีตวิทยาคม
 โรงเรียนวัดช้างทูน  รร.สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 โรงเรียนประณีตวิทยาคม  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ สพท.ตราด
 โรงเรียนวัดแหลมกลัด

หน่วยงานในเครือข่ายและลิ้งอื่น ๆ

 ห้องสนทนาเด็กสะตอ  โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก  โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ศูนย์ข้อสอบออนไลน์