หน่วยงานในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สระบุรี เขต 2

ทั้งหมด 25 หน่วยงาน

  โรงเรียนบ้านซับสนุ่น   โรงเรียนวัดเตาปูน
  โรงเรียนบ้านหินซ้อน   โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง
  โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา   ^_^ โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง ^_^
  โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ   โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก
  โรงเรียนวัดสันติวิหาร   โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
  โรงเรียนบ้านลำสมพุง   โรงเรียนบ้านโป่งไทร
  โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ   โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ
  โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ   โรงเรียนบ้านลำพญากลาง
  โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา   โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม
  โรงเรียนบ้านลำสมพุง   โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี
  โรงเรียนวัดหนองปลิง Watnongpling School   โรงเรียนพีระวิทยา
  โรงเรียนอนุบาลวิชชากร   โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน
  โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)


หน่วยงานในจังหวัด สระบุรี

ทั้งหมด 37 หน่วยงาน

 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น  โรงเรียนวัดเตาปูน
 โรงเรียนสุธีวิทยา  โรงเรียนบ้านหินซ้อน
 โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อดิศรศึกษา
 โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา  ^_^ โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง ^_^
 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ  โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก
 โรงเรียนวัดสันติวิหาร  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
 โรงเรียนวัดหนองหว้า  โรงเรียนบ้านลำสมพุง
 วัุดเขาคูบา  วัดเชิงราก
 โรงเรียนบ้านโป่งไทร  โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ
 โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ  แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
 โรงเรียนบ้านลำพญากลาง  วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (วก.การอาชีพสระบุรี)  โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา
 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม  แผนกช่างยนต์ ( วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี )
 โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม  โรงเรียนบ้านลำสมพุง
 โรงเรียนบ้านหนองกะเบา  โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี
 โรงเรียนวัดหนองปลิง Watnongpling School  โรงเรียนพีระวิทยา
 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร  โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
 เว็บรุ่นโรงเรียนสุภวิทย์  โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน
 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

หน่วยงานในเครือข่ายและลิ้งอื่น ๆ

 ทฤษฎีดนตรีสากล By : ครูบอย  เรียนรู้นาฏยสัพท์กับครูย
 เว็บไซต์โครงงานคุณธรรม "ดนตรี คู่ชีวิต"  เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (สพป.สระบุรี 2)  การฝึกทำโครงงานคุณธรรมอย่างง่าย...กับครูบอย..
 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ลิ้งก์ดาวน์โหลหนังสือคู่มือต่างๆ ของโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ
 โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ (สพฐ)  E-Mis โรงเรียนวัดเตาปูน
 SMV ผู้นำการตลาดของ สพป.สระบุรี2  เว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์ โรงเรียนวัดเตาปูน
 โรงเรียนสุจริต (Upright School)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒