หน่วยงานในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4

ทั้งหมด 19 หน่วยงาน

  โรงเรียนบ้านหนองติ้ว   โรงเรียนบ้านเพียแก้ว
  โรงเรียนวัดบ้านพลับ   โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)
  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ   โรงเรียนบ้านตาโหงก
  กลุ่มนโยบายและแผน   สพม.32โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา : ยศพงษ์
  โรงเรียนบ้านป่าหนาม   บ้านสำโรงพิมาน
  โรงเรียนวัดบ้านพลับ   โรงเรียนวัดพลสุวรรณ
  โรงเรียนแก้จนเยาวชนบุรีรัมย์ (ม.พ.)   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ม.พ.)
  โรงเรียนบ้านหนองครก   โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สาขาบ้านโคกอะโตด
  กลุ่มนโยบายและแผน


หน่วยงานในจังหวัด บุรีรัมย์

ทั้งหมด 74 หน่วยงาน

 โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มรภ.บุรีรัมย์
 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม  พัฒนาชีวิตครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว  วัดสวนใหม่
 โรงเรียนวัดบ้านไทร (เสคุรุราษฎร์อนุสรณ์)  โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์
 เทวัลย์ ยงธนาสารสมบัติ  โรงเรียนบ้านเพียแก้ว
 โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย  โรงเรียนเทศบาล ๑ "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา"
 โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด  โรงเรียนวัดบ้านใหม่
 ด.ช.ปึกแป้นปีก  โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
 โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี  โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ
 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว  โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
 โรงเรียนบ้านท่างาม  โรงเรียนบ้านหนองโสน
 โรงเรียนบ้านหนองบอน  โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง
 โรงเรียนฮั่วเคี้ยวบุรีรัมย์  โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
 โรงเรียนบ้านประคอง  ฟิสิกส์ออนไลน์
 โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม  โรงเรียนวัดบ้านพลับ
 โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์  สาขาบริหารการศึกษา รุ่น12 ศูนย์บุรีรัมย์
 ม.2/2 ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม  โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์
 โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า  องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
 โรงเรียนบ้านสำราญ  โรงเรียนบ้านสำราญ
 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์
 โรงเรียนบ้านเสม็ด  โรงเรียนปะคำพิทยาคม
 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ  โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง
 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง  โรงเรียนบ้านพูนสุข(ประชานุกูล)
 โรงเรียนวัดห้วยหิน  โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี
 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์  โรงเรียนบ้านตาโหงก
 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง  Friend_Eleven
 ห้องม.2/11 บุรีรัมย์พิทยาคม  กลุ่มนโยบายและแผน
 tungpai  โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่
 โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่  สพม.32โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา : ยศพงษ์
 โรงเรียนบ้านป่าหนาม  บ้านสำโรงพิมาน
 โรงเรียนวัดบ้านพลับ  โรงเรียนวัดพลสุวรรณ
 โรงเรียนแก้จนเยาวชนบุรีรัมย์ (ม.พ.)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ม.พ.)
 โรงเรียนบ้านหนองครก  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สาขาบ้านโคกอะโตด
 โรงเรียนโคกโสนทองวิทยา  โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
 โรงเรียนวัดหนองครก  โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้
 โรงเรียนบ้านตลาดชัย  กลุ่มนโยบายและแผน

หน่วยงานในเครือข่ายและลิ้งอื่น ๆ