หน่วยงานในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เขต 2

ทั้งหมด 14 หน่วยงาน

  กศน.อำเภอธัญบุรี   โรงเรียนอนุบาลรังสิต
  ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดพะยอม   โรงเรียนวัดโสภณาราม
  โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์   ชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
  โรงเรียนวัดเจริญบุญ WATJAROENBOON SCHOOL   MoonjindaramSchoolโรงเรียนวัดมูลจินดาราม
  โรงเรียนบรรจบรักษ์   โรงเรียนระเบียบวิทยา
  โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์   โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส
  โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา   โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา


หน่วยงานในจังหวัด ปทุมธานี

ทั้งหมด 24 หน่วยงาน

 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี  โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ
 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ  กศน.อำเภอธัญบุรี
 โรงเรียนอนุบาลรังสิต  โรงเรียนวัดสะแก
 โรงเรียนวัดโสภณาราม  โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์
 Robotchild  ชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
 โรงเรียนวัดเจริญบุญ WATJAROENBOON SCHOOL  MoonjindaramSchoolโรงเรียนวัดมูลจินดาราม
 โรงเรียนยิ่งยศอนุวรณ์  โรงเรียนบรรจบรักษ์
 มรว.บริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑๓  โรงเรียนวัดเทียนถวาย
 โรงเรียนวัดบางเตยนอก  โรงเรียนระเบียบวิทยา
 ia  LORD_CLUB
 โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์  โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส
 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา  โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา

หน่วยงานในเครือข่ายและลิ้งอื่น ๆ

 onet  สช.
 เขต2