หน่วยงานในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2

ทั้งหมด 16 หน่วยงาน

  ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนขนาดเล็ก (บ้านต้อง)   โรงเรียนโนนอุดมศึกษา
  ศูนย์บริการการศึกษาฯ ภูซางใหญ่วิทยาคม   โรงเรียนบ้านนาโมง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสว่าง   โรงเรียนบ้านไทยนิยม
  KP Club.com   โรงเรียนบ้านนากลาง
  โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสาขาซำภูทอง   โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสาขาซำภูทอง
  โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา   kpstudent club.com
  โรงเรียนชุมชนฯ   โรงเรียนบ้านนาสมนึก
  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ   โรงเรียนบ้านโนนสำราญ


หน่วยงานในจังหวัด หนองบัวลำภู

ทั้งหมด 31 หน่วยงาน

 โรงเรียนบ้านดงบาก  โรงเรียนบ้านมอเหนือ
 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2  โรงเรียนบ้านหนองแวง
 โรงเรียนบ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพ 19)  โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์
 ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนขนาดเล็ก (บ้านต้อง)  โรงเรียนโนนอุดมศึกษา
 ศูนย์บริการการศึกษาฯ ภูซางใหญ่วิทยาคม  โรงเรียนบ้านนาโมง
 โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา  โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา
 โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์วิทย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสว่าง
 หัวนาศึกษาวิทย์  โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร
 โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด  โรงเรียนอนุบาลสุดา
 โรงเรียนบ้านไทยนิยม  KP Club.com
 โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์วิทย์  โรงเรียนบ้านนากลาง
 โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสาขาซำภูทอง  โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสาขาซำภูทอง
 โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา   kpstudent club.com
 โรงเรียนชุมชนฯ  โรงเรียนบ้านนาสมนึก
 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
 โรงเรียนบ้านมอเหนือ

หน่วยงานในเครือข่ายและลิ้งอื่น ๆ

 สพป.หนองบัวลำภู 2   โรงเรียนบ้านนากลาง หมู่ที่ 9 ตำบลนาเหล่า 9 ซ. ถ.อุดรธานี - เลย นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู 39170
 ครูไทยดอตอินโฟ  ครูบ้านนอกดอตคอม
 สนง.เลขาธิการคุรุสภา  คุณครูดอตคอม
 สมศ.  school.net
 บ้านครูไผ่  e-office สพท.นภ.2
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ก.ค.ศ.
 โรงเรียนในผัน  สพฐ.
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2