หน่วยงานในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุโขทัย เขต 1

ทั้งหมด 12 หน่วยงาน

  โรงเรียนวัดหนองตาโชติ   บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา
  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม
  โรงเรียนบ้านวังหิน   โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
  บ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาสรรค์)   โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)
  โรงเรียนบ้านหรรษา (เจริญประชานุเคระห์)   โรงเรียนบ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์)
  โรงเรียนวัดดุสิดาราม   โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)


หน่วยงานในจังหวัด สุโขทัย

ทั้งหมด 26 หน่วยงาน

 โรงเรียนวัดหนองตาโชติ  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์
 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
 เครือข่ายโรงเรียนไทยรัฐ กลุ่มสี่แคว  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม  โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1
 โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง)  โรงเรียนบ้านวังหิน
 โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)  โรงเรียนวัดคุ้งยาง
 โรงเรียนสามัคคีวิทยา  โรงเรียนบ้านนาพง
 เครือข่ายโรงเรียนทุ่งแม่ระวิง  บ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาสรรค์)
 โรงเรียนบ้านวังยายมาก  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม
 -  โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา
 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา  โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)
 โรงเรียนบ้านหรรษา (เจริญประชานุเคระห์)  โรงเรียนบ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์)
 โรงเรียนวัดดุสิดาราม  โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)

หน่วยงานในเครือข่ายและลิ้งอื่น ๆ

 ระบบส่งเอกสารสพป.สท.1(myoffice)ปี 2561  DMC 2560
 ระบบ E-MONEY สพป.สท.1  ระบบส่งเอกสารสพป.สท.1(myoffice)ปี 2560
 ระบบส่งเอกสารสพป.สท.1(myoffice)  Data Center 2559
 EMISระบบสารสนเทศ  ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 obec.go.th  e-report.energy
 www.sukhothai1  google
 hotmail