หน่วยงานในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา 1

ทั้งหมด 37 หน่วยงาน

  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อ.พระนครศรีอยุธยา   โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์
  โรงเรียนวัดปรีดาราม  
  โรงเรียนวัดโพธิ์หอม   โรงเรียนวัดพรานนก
  โรงเรียนวัดลาดทราย   โรงเรียนวัดห้วยจระเข้(เกตุอร่ามอุปถัมภ์)
  โรงเรียนวัดทอง(สามัคคยานุสรณ์)   ชมรมยุวชนอยุธยาอาสา
  โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์   โรงเรียนวัดศิวาราม
  ชมรมบอสส์บวรศักดิ์   ร.ร.วัดโบสถ์(วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี)
  โรงเรียนวัดพะยอม   โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน ศึกษาสงเคราะห์
  โรงเรียนวัดห้วยจระเข้(เกตุอร่ามอุปถัมภ์)   โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัตช์วิทยา"
  โรงเรียนวัดดอนพุดซา   โรงเรียนวัดโบสถ์(วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี
  พลศึกษาโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์   โรงเรียนวัดพะยอม
  โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่   โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
  วัดโบสถ์   โรงเรียนสิทธิพยากรณ์
  วิชาการโรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์   โรงเรียนสิทธิพยากรณ์
  ร.ร. วัดวงษ์สวรรค์   แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ == ครูณัฐ==
  ปกครองโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์   โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
  โรงเรียนวัดโบสถ์   ..
  งานปกครองวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา   คอมออกแบบวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
  วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา


หน่วยงานในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ทั้งหมด 46 หน่วยงาน

 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อ.พระนครศรีอยุธยา  โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์
 โรงเรียนวัดปรีดาราม  
 สังวร - พรทิพา  โรงเรียนวัดโพธิ์หอม
 โรงเรียนวัดพรานนก  โรงเรียนวัดลาดทราย
 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้(เกตุอร่ามอุปถัมภ์)  โรงเรียนวัดทอง(สามัคคยานุสรณ์)
 ชมรมยุวชนอยุธยาอาสา  โรงเรียนสาคลีวิทยา
 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์  โรงเรียนวัดศิวาราม
 ชมรมบอสส์บวรศักดิ์  ร.ร.วัดโบสถ์(วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี)
 โรงเรียนวัดพะยอม  โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน ศึกษาสงเคราะห์
 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้(เกตุอร่ามอุปถัมภ์)  โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัตช์วิทยา"
 โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์  โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง
 วัดโบสถ์ บ้านแพรก  โรงเรียนวัดดอนพุดซา
 โรงเรียนวัดโบสถ์(วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี  พลศึกษาโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
 โรงเรียนวัดพะยอม  โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่
 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์  โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
 วัดโบสถ์  โรงเรียนสิทธิพยากรณ์
 วิชาการโรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์  โรงเรียนสิทธิพยากรณ์
 ร.ร. วัดวงษ์สวรรค์  แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ == ครูณัฐ==
 ปกครองโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์  โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
 โรงเรียนวัดโบสถ์  ราษฎร์ศุภประดิษฐ์(ช่วงชั้นที่๑-ครู ป.๒)
 ฝ่ายวางแผนและพัฒนา.บางซ้ายวิทยา..  ..
 งานปกครองวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา  คอมออกแบบวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว

หน่วยงานในเครือข่ายและลิ้งอื่น ๆ

 วัดโบสถ์  โพธิ์ราษฎร์บำรุง
 กศน. บ้านแพรก  บ้านแพรกประชาสรรค์
   บางไทร
 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 เทศบาลตำบลบ้านแพรก  โรงเรียนโพธิ์ราษำร์บำรุง
 O-NET  เจท คอมพิวเตอร์ พลัส จำกัด
 สพฐ.  สพท. พระนครศรีอยุธยา เขต1
 ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพบ้านแพรก  อบต.คลองน้อย อ. บ้านแพรก จ. พระนครศรีอยุธยา
 ปกครองโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์  วัดโบสถ์(วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี)