ข้อมูลจำนวนนักเรียน โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์

ปีการศึกษา :
 
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1
8
3
11
อนุบาล 2
5
4
9
ประถมศึกษาปีที่ 1
3
5
8
ประถมศึกษาปีที่ 2
5
1
6
ประถมศึกษาปีที่ 3
9
1
10
ประถมศึกษาปีที่ 4
5
5
10
ประถมศึกษาปีที่ 5
4
3
7
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
6
7
รวม
40
28
68


ข้อมูลสถิติตามปีการศึกษา โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์

สถิตินักเรียนรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2550 :
จำนวนนักเรียน 71 คน
ปีการศึกษา 2551 :
จำนวนนักเรียน 65 คน
ปีการศึกษา 2552 :
จำนวนนักเรียน 56 คน
ปีการศึกษา 2553 :
จำนวนนักเรียน 61 คน
ปีการศึกษา 2554 :
จำนวนนักเรียน 57 คน
ปีการศึกษา 2560 :
จำนวนนักเรียน 68 คน