กรรมการนักเรียน

เด็กชายบัณทิต อยู่กลัด
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ชั้น : ป.6