สุรินทร์

โดย : ชัยวรมันต์ (เดิม) [ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์) ]โดย : โรงเรียนบ้านฉันเพล [สุรินทร์ เขต 1]โดย : โรงเรียนบ้านฉันเพล [สุรินทร์ เขต 1]English Camp .. (30/07/2557)
โดย : โรงเรียนบ้านฉันเพล [สุรินทร์ เขต 1]English Camp .. (30/07/2557)
โดย : โรงเรียนบ้านฉันเพล [สุรินทร์ เขต 1]เพื่อนบ้าน