บุคลากร

นางสาวลภัสวีณ์ จันทร์คนึง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์
การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์

ประวัติการทำงาน :