บุคลากร

นางบังอร ฉิมมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หมวดวิชา : สุขศึกษาพลศึกษา
การศึกษา : ปริญญาตรี สุขศึกษา

ประวัติการทำงาน :