บุคลากร

นายสกล ชัยช่วย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หมวดวิชา : สุขศึกษาพลศึกษา
การศึกษา : ปริญญาตรี พลศึกษา และสุขศึกษา
ประวัติการทำงาน :