Question: พรบ.ปรับเงินเดือนใหม่

 ตามที่พรบ.ปรับเงินเดือนใหม่ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2553 ให้ปรับเงินเดือน ครูผู้ช่วยที่ผ่านการทดลองงาน 2 ปี เป็นครู คศ.1 รับเงินเดือน 10,770 บาท สำหรับปริญญาตรี 13,420 บาท สำหรับปริญญาโท นั้น ครูผู้ช่วย ของกทม.มีสิทธิได้ปรับเงินเดือนเหมือนครูสพฐ.หรือไม่ เพราะครูผู้ช่วยกทม.ไม่มีข่าวความเคลื่อนไหวอะไรเลย

  คุณ: ครูผู้ช่วยกทม.   
 วันที่ 11/11/2553 09:03:27   ip : ppp-58-10-152-182.revip2.asianet.co.th :  

 เพราะครูผู้ช่วย กทม.ไม่มีข่าวความเคลื่อนไหวอะไรเลย แต่ขณะที่ครู สพฐ.คศ.1 ทั่วประเทศได้รวมตัวกันในวันที่ 13 ตุลาคม 2553 ที่หอประชุมคุรุสภา ทั้งกดทั้งดัน จนกระทั้งรัฐมนตรีกระทรวงฯ จะรีบเร่งนำเสนอ ครม. ไม่ขยับไม่ช่วยกันรักษาสิทธิ ก็รอให้ ครูสังกัดอื่นใช้ไปสักปีสองปี ก็คงจะได้ครับ

 วันที่ 11/11/2553 - 20:35:31  ip : ppp-124-120-132-195.revip2.asianet.co.th
ชมรมครูแกนนำปฏิรูปการศึกษากรุงเทพมหานคร [กรุงเทพมหานคร]
http://www.thai-school.net/krubangkok

 ครูผู้ช่วยที่บรรจุเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 ผ่านการทดลองมา 2 ปี จนย่างปีที่ 3 แล้ว คำสั่งผ่านการทดลองงาน ครูคศ. 1 ยังไม่มาเลย ผู้บริหารไม่เ**ถามไถ่ ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยกรุณาติดตามให้ด้วย ตอนนี้เดือดร้อนมาก จะกู้สหกรณ์ก็ไม่ได้ กู้ชพค.ก็ได้แค่ครึ่งหนึ่ง ค่าครองชีพก็ออกช้า 3-4 เดือนได้ที อยากเปลี่ยนเป็นคศ. 1 เต็มทีแล้ว ช่วยพวกเราด้วย

  คุณ: ครูผู้ช่วย 
 วันที่ 05/02/2554 - 20:46:12  ip : 118.173.71.210.adsl.dynamic.totbb.net