Question: Adjective (คุณศัพท์)

 Adjective (คุณศัพท์) คือคำ (word) วลี (phrase) หรือประโยค (sentence) ซึ่งใช้อธิบายหรือขยายคำนาม หรือสรรพนาม ให้ได้ ความชัดเจนยิ่งขึ้น กล่าวคือเป็นการบอกให้รู้ลักษณะคุณสมบัติของนามหรือสรรพนามนั้นว่าเป็นอย่างไร เช่น good, bad, new, hot, my, this โดยทั่วไปการวางตำแหน่ง คุณศัพท์ในประโยคจะวางได้ 2 แบบ

• ใช้วางประกอบข้างหน้านาม (attributive use) ที่มันขยาย

She is a beautiful girl.
เธอเป็นคนสวย (Beautiful ขยายนาม girl)

These are small envelopes.
พวกนี้เป็นซองเล็กๆ (Small ขยายนาม envelopes)

• ใช้วางเป็นส่วนของกริยา (predicative use) โดยอยู่ตามหลัง verb to be เมื่อ adjective นั้นขยาย noun หรือ pronoun ที่อยู่หน้า verb to be

The girl is beautiful.
เด็กผู้หญิงคนนั้นสวย
(Beautiful เป็นคุณศัพท์ที่ตามหลัง verb to be ขยาย girl และ the เป็นคุณศัพท์ขยาย girl เช่นกัน)

These envelopes are small.
ซองพวกนี้มีขนาดเล็ก
(small เป็นคุณศัพท์ที่ตามหลัง verb to be ขยาย envelopes, these เป็น คุณศัพท์ขยาย envelopes เช่นกัน)

She has been sick all week.
เธอป่วยมาตลอดอาทิตย์
(sick เป็น คุณศัพท์ ที่ตามหลัง verb to be ขยายสรรพนาม she)

(You) be careful. (คุณ)
ระมัดระวังด้วย
(careful เป็นคุณศัพท์ที่ตามหลัง verb to be ขยาย you ซึ่งในที่นี้ละไว้เป็นที่เข้าใจ)

That cat is fat and white.
แมวตัวนั้นอ้วนและมีสีขาว
(That เป็นคุณศัพท์ประกอบหน้านาม fat และ white เป็นคุณศัพท์ ซึ่งเป็นส่วนของกริยาขยาย cat)

Types (ชนิดของคุณศัพท์) โดยทั่วไปแบ่งออกได้ 8 ชนิดคือ

1. Proper adjective

2. Descriptive adjective

3. Quantitative adjective

4. Numeral adjective

5. Demonstrative adjective

6. Distributive adjective

7. Possessive adjective

8. Interrogative adjective

1) Proper adjective (คุณศัพท์แสดงสัญชาติ)
เป็นคำคุณศัพท์ที่ขยายนามเพื่อบอกสัญชาติ มีรูปเปลี่ยนแปลงมาจาก Proper noun และต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอ เช่น

Proper noun Proper adjectives
Thailand ประเทศไทย Thai ชาวไทย
Korea ประเทศเกาหลี Korean ชาวเกาหลี
Japan ประเทศญี่ปุ่น Japanese ชาวญี่ปุ่น

ตัวอย่างเช่น

Dr. Paris studies Thai language every Tuesdays.
ด๊อกเตอร์แพรีสเรียนการใช้ภาษาไทยทุกๆ วันอังคาร

I like Korean and Japanese food.
ฉันชอบอาหารทั้งเกาหลีและญี่ปุ่น

2) Descriptive Adjective (คุณศัพท์แสดงคุณสมบัติ)
เป็นคำคุณศัพท์บอกลักษณะ คือจะไปขยายนามเพื่อบอกให้รู้ว่า นามนั้นมีลักษณะ คุณสมบัติ หรือความพิเศษอย่างไร เป็นชนิดที่ใช้มากที่สุด เช่น

large fat big huge
heavy light thin small
cheap expensive brave coward
white dark tall handsome

ตัวอย่างเช่น

He looks like dark and brave person.
เขามีผิวออกคล้ำๆ แถมใจถึง

3) Quantitative Adjective (คุณศัพท์แสดงปริมาณที่นับไม่ได้)
เป็นคำคุณศัพท์บอกปริมาณ คือไปขยายนามที่นับไม่ได้
(Uncountable noun) เพื่อบอกให้ทราบปริมาณของสิ่งนั้น
ว่ามีมากหรือน้อย แต่ไม่บอก จำนวนแน่นอน เช่น

much any half enough little
all whole some great sufficient

ตัวอย่างเช่น

We needed some money.
เราต้องการเงินจำนวนหนึ่ง

He showed great patience.
เขาแสดงให้เห็นว่ามีความอดทนสูง

4) Numeral Adjective
เป็นคำคุณศัพท์ที่บอกจำนวนมากน้อยของนามที่นับได้ (Countable noun) หรือบอกลำดับก่อนหลัง (order) ของคำนาม แบ่งเป็น 2 พวก

1. บอกจำนวนที่แน่นอน (Definite Numeral) อาจจะแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด
(1) บอกจำนวนนับ (Cardinal) one, two, three, and four ………..
(2) บอกลำดับที่ (Ordinal) first, second, third…………….
(3) บอกจำนวนเท่า (Multiplicative) single, double, triple……………

2. บอกจำนวนที่ไม่แน่นอน (Indefinite Numeral) เช่น
many no few some
several any all enough

ตัวอย่างเช่น

There’re three countries in the Golden Triangle: Thailand, Myanmar and Laos.
ชายแดนสามเหลี่ยมทอง คำประกอบไปด้วยดินแดนสามประเทศ อาทิเช่น ไทย, พม่าและลาว

Kawin is the first place for English tests.
กวินสอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้อันดับที่ 1

I will punish you in double levels of our action law.
ฉันจะลงโทษเธอเป็นสองเท่าจากข้อนิติบัญญัติของเรา

There’re many guns in his arsenal. (คลังเก็บอาวุธ)
เค้ามีอาวุธปืนเป็นจำนวนมากในคลังเก็บอาวุธของเขา

5) Demonstrative Adjective
เป็นคำคุณศัพท์ชี้เฉพาะคำนาม ซึ่งระบุเจาะจงไปโดยชัดแจ้งว่าเป็นคำนามอันไหน สิ่งไหน หรือคนใด แบ่งเป็น 2 ชนิด

5.1. Definite Demonstrative ชี้เฉพาะโดยชัดแจ้ง ได้แก่
the this these that
those such the same the other

5.2. Indefinite Demonstrative ชี้ให้เห็นอย่างกว้าง ได้แก่
a one such any other
an a certain some other
any certain another

ตัวอย่างเช่น

This guidebook is Asian Highway Route (ถนน) in Thailand.
หนังสือแผนที่เส้นทางเล่นนี้ เป็นแผนที่ถนนสายเอเชียในประเทศไทย

The most dramatic (ตื่นเต้น) match in World Cup 2010 is between Ghana and Uruguay.
เกมระหว่าง อุรุกวัย กับ กาน่า เป็นนัดที่ตื่นเต้นลุ้นระทึกมากที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้

There is some money in my wallet.
มีเงินในกระเป๋าตังของฉัน

There aren’t any coins for spending.
ไม่มีเหรียญไว้ใช้เลย

6) Distributive Adjective
เป็นคำคุณศัพท์ซึ่งไปขยายคำนามเพื่อแยกคำนามนั้นๆออกจากกัน เช่น

each แต่ละ ใช้สำหรับ 2 สิ่งหรือมากกว่าขึ้นไป
every ทุกๆ ใช้เฉพาะนามที่มากกว่า 2 สิ่งขึ้นไป
either อันใดอันหนึ่งใน 2 สิ่ง
neither ไม่ใช่ทั้ง 2 สิ่ง

ตัวอย่างเช่น

Each book in the bookstore is Thai and English languages.
หนังสือแต่ละเล่มในร้านหนังสือเป็นหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

I like playing football every Saturdays.
ฉันชอบเล่นฟุตบอลทุกๆ วันเสาร์

You must choose a country for overseas studying either Australia or New Zealand.
คุณต้องเลือกที่เรียนต่อต่างประเทศ ระหว่าง ออสเตรเลีย หรือ นิวซีแลนด์

I eat neither pork nor a beef.
ฉันไม่กินทั้งเนื้อหมูและเนื้อวัว

7) Possessive Adjective
เป็นคำคุณศัพท์ประกอบหน้านามเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น my, your, his, her, its, their และ our

ยกตัวอย่างเช่น

This is my book.
นี่คือหนังสือของฉัน

Darunee is your girlfriend.
แฟนของคุณ มีชื่อว่า ดารุณี

Chonburi is our home.
จังหวัดชลบุรี คือบ้านของเรา

8) Interrogative Adjective
เป็นคำคุณศัพท์ขยายคำนามเพื่อแสดงคำถาม เช่น What Which Whose
หมายเหตุ คำคุณศัพท์เหล่านี้จะต้องมีคำนามตามหลังเพราะหากไม่มีคำนามตามหลัง จะกลายเป็นสรรพนาม (Pronoun) ไม่ใช่คุณศัพท์ เช่น

Pronoun Adjective
What did you see? What book did you read?

อาจารย์โม: เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ คงจะได้ความรู้ความเข้าใจไปมากเลยนะครับ อย่าลืมลองไปทำแบบฝึกหัดด้วยนะครับ สำหรับการสอนช่วงปิดเทอมนี้คงเป็นวันสุดท้ายที่อาจารย์โมจะมาสอนแล้วครับ ไม่กี่อาทิตย์ก็เปิดเทอม 2 แล้ว ก็อย่าลืมศึกษาและทำข้อสอบออนไลน์จากทางอิงลิช ออนไลน์ให้บ่อยๆ นะครับ เพื่อผลประโยชน์ของท่านผู้อ่านเองด้วย แล้ว นายเอกับหนูบี มีอะไรฝากบอกถึงท่านผู้อ่านบ้างละ ก่อนจะปิดการสอนช่วงปิดเทอมนี้ไป

เด็กชายเอ: ผมก็รู้สึกใจหายนะ ที่ต้องลาจากท่านผู้อ่าน ตลอดตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมนะ ผมรู้สึกสนุกและดีใจมากๆ ที่ได้เจอท่านผู้อ่านทางออนไลน์ทุกคนเลย ยังไงก็ขอให้ทุกๆ คน โชคเอ เอ้ย โชคดีนะครับ วันหน้าเราจะได้พบกับท่านผู้อ่านอีกครั้ง

เด็กหญิงบี: ก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอท่านผู้อ่านทุกคนคะ แต่งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกรา ยังไงก็ขอให้ทุกๆ ท่าน โชคดีนะคะ สักวันเราจะได้เจอกันอีกคะ


Source: http://ict.moph.go.th/English/Eindex.htm
ที่มาคัดมาจาก: http://www.engtest.net/?status=detail&&type=03-11&&topic_id=1867

 วันที่ 11/11/2553 19:17:55   ip : 118.175.182.101  
โรงเรียนบ้านบางลาด [กำแพงเพชร เขต 1]
http://www.thai-school.net/banglad