Question: การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี2554

 ปฏิทินการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2554 ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.admission.cmru.ac.th/entrance54/index.php
- จำหน่ายคู่มือการสมัคร วันที่ 10 มกราคม - 9 เมษายน 2554
- รับสมัครนักศึกษาทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 10 มกราคม - 15 เมษายน 2554
- ประกาศผังที่นั่งสอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันที่ 22 เมษายน 2554
- สอบความรู้พื้นฐาน 10 พฤษภาคม 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ยื่นใบสมัคร
- สอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะสาขา วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ยื่นใบสมัคร วิชาที่มีการสอบภาคปฏิบัติ)
- สอบภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้สมัครหลักสูตรนานาชาติ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ http://www.academic.cmru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง http://www.lpru.ac.th
- ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาบัณทึกประวัติทางอินเตอร์เน็ต 16 - 20 พฤษภาคม 2554
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในวันรายงานตัว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่http://www.academic.cmru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง http://www.lpru.ac.th
- ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยที่สอบเข้าได้ วันที่ 08/02/2554 22:47:11   ip : 202.143.166.226  
งานแนะแนวการศึกษา โรงเรียนพานพิเศษพิทยา [เชียงราย เขต 2]
http://www.thai-school.net/ppyguide


 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เว็ปไหนค่ะ
หรือต้องไป ที่ ราชภัฏอย่างเดียว

  คุณ: รัตนาภรณ์ 
 วันที่ 21/04/2554 - 11:32:04  ip : 223.207.2.58-3196-3196   

 ประกาศผังที่นั่งสอบของวันที่22เม.ย อ่ะปิดแล้วหรอค่ะแล้วจะดูที่ไหนล่ะค่ะ  คุณ: nuuget 
 วันที่ 23/04/2554 - 12:37:51  ip : Nat-Pool-61-19-65-6.cdma.cat.net.th-8053-8053   

 มหาวิทยาลัยราชฎัชเชียงใหม่ รับนักศึกษา ปริญญาตรี ไหมค่ะ

  คุณ:  น.ส.จิตติญา  
 วันที่ 06/05/2554 - 20:17:55  ip : 182.53.142.110-7085-7085   

 ประกาศรายชื่อม.ราชภัฎเชียงใหม่ปี54

  คุณ: นันทวัน ยามชม 
 วันที่ 16/05/2554 - 10:00:49  ip : cm-110-171-37-131.revip7.asianet.co.th-4586-4586   

 การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี2555 จะมีการรับสมัครเมื่อไร
  คุณ: nuttreeya 
 วันที่ 11/07/2554 - 13:02:40  ip : mx-ll-110-164-64-186.static.3bb.co.th-0662-0662