Question: แนะนำโรงเรียน

 โรงเรียนบ้านดงเย็น อำเภอหนองหาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก บุคลากรทั้งหมด 7 คน นักเรียน 63 คน ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2554

 วันที่ 09/08/2554 10:41:32   ip : 125.26.163.242.adsl.dynamic.totbb.net  
บ้านดงเย็น [อุดรธานี เขต 3]
http://www.thai-school.net/bandongyenschoo