Question: ฝาก สโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ เปิดอบรม 3 ท่อน 2 ท่อน

 สโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ เปิดอบรม 3 ท่อน 2 ท่อน

1. เปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยให้การฝึกอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือ 3 ท่อน
ระหว่างวันที่ 4 - 10 ตุลาคม 2553 ณ ค่ายลูกเสือ วชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
(มี อ.สมมาต สังขพันธ์ เป็น หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม)
จำนวน 45 ท่าน (เท่านั้น) ค่า อบรม 4,000 บาท
การเดินทาง ไม่มีรถรับส่ง ใกล้จะเต็มแล้วนะครับ ก่อน วันที่ 15 กันยายน 2553 มาก่อนพิจารณาคุณสมบัติก่อน เต็มแล้วปิดทันที


2. เปิดการฝึกอบรม ผู้กับกับลูกเสือสามัญ และ สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง 2 ท่อน
ระหว่างวันที่ 16-22 ตุลาคม 2553 ณ ค่าย เพรชรัชต์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี (มีอาจารย์ วีระ วงคติ) เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม)
ค่าอบรม 2,500
มีรถรับส่ง
จุดที่ 1 ป้ายรถเมล์ ตรงข้าม เซ็นทรัลลาดพร้าวจากสวนจตุจักรเลี้ยวซ้ายไปทางวิภาวดี ไปดอนเมือง
เวลา รถออก06.50
จุดที่ 2 รังสิต ใต้ทางด่วนไปนครนายก ตรงข้าฟิวเจอร์ปาร์ด รถออก 07.20
(นำสำเนาใบฝากเงินมาแสดงด้วย)
2 จุด มาก่อนเวลาด้วย นำสำเนาใบฝากเงินมาแสดงด้วย


ติดต่อ อาจารย์ ธนดล วงคติ 085-665-5547 , 086-552-1456

ผู้ลงรายละเอียด อ.ต้าร์ 086-7724074


  คุณ: อ.ต้าร์   
 วันที่ 23/08/2553 11:09:46   ip : ppp-124-121-127-104.revip2.asianet.co.th :  

 โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ 2554
18-24 มีนาคม2554 เปิกการฝึกอบรมผู้กำกับลูกสือขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C. วูดแบดจ์ 2 ท่อน ณ ค่ายลูกเสือเพชรรัชต์ จ.สระบุรี ค่าธรรมเนียม 2500บาท (มีรถรับส่ง) โทร 085-6655547 หรือ พ.ท.สมโภชน์ ภู่ระหงษ์ 081-2981452
22-28 เมษายน2554 เปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม 3 ท่อน (A.L.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือเพชรรัชต์ จ.สระบุรี ค่าธรรมเนียม 4000 บาท รับเพียง 45 ท่าน เปิดรับสมัคร 17 มีนาคม 2554 หรือครบจำนวน ผุ้อำนวยการฝึกอบรม อ.สุภโชค เกษมจิต อดีตนายกสโมสรลูกเสือวิสามัญฯ และคณะวิทยากรจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โทร 085-6655547 อ.ธนดล วงคติ (วีระ วงคติ) หรือ พ.ท.สมโภชน์ ภู่ระหงษ์ 081-2981452

  คุณ: สโมสรลูกเสือศรีนวมิน 
 วันที่ 10/02/2554 - 16:47:22  ip : 119-46-56-71.static.asianet.co.th   

 ช่วงเดือนเมษายน 2554 มีเปิดอบรมหรือเปล่าครับ

  คุณ: tong 
 วันที่ 07/03/2554 - 09:56:53  ip : 125.27.114.61.adsl.dynamic.totbb.net