รวมพลังแห่งความภักดี (30-11-2559)
LINE it!

โรงเรียนบ้านแทรงจัดงานรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559